+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

Двудневен семинар: АКТУАЛНИ ПРАВИЛА И ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. Управление, контрол и ефективност на електронните обществени поръчките. Прилагане на Регламента за санкциите. Ключова юриспруденция на ВАС и Съда на ЕС

1 юни @ 9:00 2 юни @ 13:30

360лв. без ДДС
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е sredets3th.jpg

Хотел “ЦЕНТРАЛ”★★★★
гр. София, бул. „Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/
Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обучителната ни програма по ефективно възлагане и участие в електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП продължава с ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 1-2 ЮНИ 2023 г. в предлагащия удобна локация и отличен бизнес комфорт хотел „Централ“ в центъра на София.

На това обучение, с помощта на нашите опитни и компетентни лектори, всички участници ще имат на разположение оптимална професионална среда за комуникация, обмен на най-актуална информация, поделяне на полезен опит и трансфер на ключови знания и умения, чрез която да получат всичко необходимо за успешната работа по ЗОП.

Освен на ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, на това обучение ще се обърне специално внимание и на актуалната практика на СЕС, КЗК и ВАС с акцент върху електронните поръчки, финансовите корекции, третите лица, мерките за надеждност, методиките за оценка и критериите за подбор. Специално внимание ще се обърне и на особеностите при прилагане на правилата на Регламента за санкциите.

В същинската част за пръв път ще се осъществи обучение по новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., чрез който физическите лица, ангажирани във възлагателния процес – председатели и членове на оценителни комисии, включително и външни експерти, ще могат да навлязат в тънкостите и актуалните моменти при регламентирането на вътрешното подаване на сигнали и на последващите подаването на сигнала действия, ще се научат как да извършват анализ на практиката по прилагането на новия закон и при необходимост, как да актуализират правилата в приложимите случаи.

Посредством нашата сертифицирана ЗОП ПЛЮС МЕТОДИКА® за достъпно и практически ориентирано обучение знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки ангажиран с материята на управлението и контрола на обществените поръчки.

На обучението заедно ще работим за усъвършенстване на Вашата професионална компетентност.

Очакваме ви!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Training-1024x741.jpg

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (помощник лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.

  * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация (по Zoom) с лектора Ивайло Стоянов!
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е StoyanovWebinar.png

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ЗОП 2023

 • Електронни обществени поръчки и приложима нормативна уредба. Прилагане на Регламента за санкциите /Регламент (ЕС) №833/2014/.
 • Практика на Съда на европейския съюз – принцип на пропорционалност, процедури на договаряне, обосновки и др.
 • Практика на КЗК и ВАС по важни аспекти на възлагателния процес, участието в обществени поръчки и др.
 • Модул за възложители: Важни аспекти от възлагателния процес. Отражение на нормативните изисквания във вътрешните правила, важни аспекти на възлагателния процес, работа на комисията.
 • Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор.
 • Документи по чл. 112 от ЗОП.
 • Контрол и оценка на изпълнението на поръчката. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е office-collaboration-1024x683.jpg

ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

НОВО!!! Списание „ЗОП ПЛЮС“ допуска плащане на таксата и СЛЕД провеждане на обучението – важи за бюджетни организации, с цел ефективното разходване на публичните средства от възложителите.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е TrainingHands1.jpg

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 1 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

Актуални моменти в ЗОП и практиката по неговото прилагане. Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация. Особености при прилагане на Регламент (ЕС) №833/2014. 

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Модул за възложители: Важни аспекти от възлагателния процес. Отражение на нормативните изисквания във вътрешните правила, важни аспекти на възлагателния процес, работа на комисията. Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор. Документи по чл. 112 от ЗОП. Контрол и оценка на изпълнението на поръчката. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите.

13.00 – 14.00   Работен обяд

14.00 – 15.30   Умни обществени поръчки и често допускани грешки.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

ДЕН ВТОРИ – 2 ЮНИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 Актуална и важна съдебна практика на СЕС, КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки и финансови корекции.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Модул по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г. Понятиен апарат и задължени лица. Сигналите за нарушения в области като обществените поръчки – важна част от предметния обхват на закона. Приложимо законодателство на Европейския съюз. Актуални моменти при регламентирането на вътрешното подаване на сигнали и на последващите подаването на сигнала действия. Канал за вътрешно подаване на сигнал за нарушения. Насоки за извършване на анализ на практиката по прилагането на новия закон и за актуализирането на правилата – в приложимите случаи. Разпоредби с отложено влизане в сила (от 17 декември 2023 г.)

13.00 Въпроси и отговори. 

13.30 Закриване на събитието.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Snimka_str26.jpeg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Хотел „Централ“

бул. „Христо Ботев“ 52
София, 1000 България
+ Google Map
+359 894 590 004
View Място Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 2 / ∞

Регистрация

Присъединени са 2 други участници!

Политики
Loading gif

Регистрирахте ли се ?

Използвайте този инструмент за управление на вашата регистрация.

error: Content is protected !!