+359 882 653 036; +359 700 20 680 seminars@zopplus.com

Дата

19.08.

2022г.

Място

Онлайн практическо обучение

zoom.us

9

Контакти

+359 882 653 036

seminars@zopplus.com

N

Започваме след:

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

Предстоящи семинари

Блиц уебинар: “ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА САНКЦИИТЕ ПО РЕГЛАМЕНТ 2022/576, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО, ВЪЗЛАГAНЕТО И УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧKИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС“

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015 Уважаеми колеги, скъпи приятели, Водени от желанието си да сме максимално полезни на възложителите, участниците и изпълнителите на обществени поръчки, както и […]

Find out more »
180лв.
Уебинар в zoom.us, ON LINE
+ Google Map

Тридневен УЕБИНАР ЮРИСПРАКТИК+: НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП И ЗАНН * Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП * РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/576 * НОВА ЕВРОПЕЙСКА И НАЦИОНАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ * АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ

КОМБИНИРАНА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП, ЗУСЕФСУ, ЗАНН И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ - УСПЕШНИ И ОТ ДИСТАНЦИЯ! Уважаеми колеги, скъпи приятели, Изпълнявайки мисията си да подкрепяме всички професионално ангажирани с материята […]

Find out more »
360лв.
Уебинар в zoom.us, ON LINE
+ Google Map
Семинар: София 6-7.02.2020_ЦАИС
Уебинар

Защо да изберете нашите семинари?

# Дългогодишен опит

Списание ЗОППЛЮС е специализирана медия с електронен портал за правни и обучителни услуги в областа на обществените поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП на АОП.

# Водещи лектори и специалисти

сътрудничество с водещи лектори и специалисти по материята с дългогодишен опит и доказана експертиза.

# Практическа насоченост на обученията

практическа насоченост на обученията и съобразяване с конкретните потребности на експертите по обществени поръчки.

# Интерактивни семинари за работа с ЦАИС ЕОП

Правна експертиза по управление и контрол на обществените поръчки – ръка за ръка с техническите умения за работа с платформата ЦАИС ЕОП. Обучения, покриващи всички аспекти на електрронното възлагане на обществени поръчки.

# Достъпност на обучителния процес

достъпност на обучителния процес – нашите обучения могат да бъдат полезни за всеки с интерес в областта на обществените поръчки, без значение от неговата квалификация и опит.

# Постоянно развитие - предлагане на нови формати на обучения

постоянно развитие на предлаганите услуги и предлагане на нови формати на обучения, съобразени с различните нужди на всяка категория потребители – присъствени обучения за широка аудитория, изнесени обучения за служителите на конкретна организация, събития за участници и възложители, облайн обучения и др.

# Оптимален избор на локации и онлайн

оптимален избор на локации и онлайн платформи за реализация на обучителни събития в съответствие с най-високи критерии за качество.

Нашите лектори

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов

юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП)

Лекторът е правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава дългогодишен опит в областта на управлението, възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на множество публикации в областта на обществените поръчки.

Йордан Халаджов

Йордан Халаджов

Зам. Председател на УС на НСЕОП.

Притежава магистърска степен по публична администрация. Към момента е началник на отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване”

Има опит в Министерство на труда и социалната политика – УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 като държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, както и опит в Агенция по обществени поръчки като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”. Вписан в списъка на външни експерти към АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.

Отзиви на участници

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

„Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

“Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Какво предлагаме

Онлайн обучения

онлайн обучения (уебинари) – за обща аудитория или за служителите на конкретна организация;

Професионални обучения

периодични професионални обучения/семинари  (едно/двудневни в столицата и изнесени дву/тридневни във водещи културни и туристически дестинации);

Обучения на място

обучения на място в помещенията на дадена организация, реализирани за нейните служители;

Специализирани обучения

други специализирани обучения (обучения по ЗОП за тесни специалисти /инженери, технически лица и пр./, онлайн обучения, уебинари и др.).