+359 882 653 036; +359 700 20 680 seminars@zopplus.com

Заявете своя “ЗОП+ Асистент“ по обществени поръчки (ПРОМО ОФЕРТА май-юни 2020 г.)

=== ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА МАЙ-ЮНИ 2020 Г. === УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, От началото на 2020 г., стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. След приключване на извънредното...