+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

=== ПРОМОЦИОНАЛНА ОФЕРТА МАЙ-ЮНИ 2020 Г. ===

УВАЖАЕМИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ,

От началото на 2020 г., стартира задължителното електронно възлагане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. След приключване на извънредното положение, ще бъде реализиран и втория етап от този дигитален преход. С това всички възложители в България ще възлагат в системата ЦАИС ЕОП от м. юни 2020 г.

Всички сме наясно, че за преодоляването на посочените предизвикателства се изисква изграждане на изцяло нови умения за справяне с променените правила и навлизащите технологични решения. В подобни моменти от решаващо значение е възможността да се използват услугите квалифицирани експерти по обществени поръчки, които могат да окажат компетентна подкрепа и да помогнат за разрешаването на конкретно възникнала ситуация или проблем.

Именно такава експертна подкрепа получават нашите клиенти.

“ЗОП+ АСИСТЕНТ“

ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

СПЕЦИАЛИЗИРАНА услуга по цялостна подкрепа при работата по планиране, възлагане и контрол на обществените поръчки чрез системата на ЦАИС ЕОП.

ПРОМО ОФЕРТАТА за услугата “ЗОП+ Асистент“ по обществени поръчки включва:

  • Експертна подкрепа при прогнозиране, планиране и изготвяне на технически спецификации. Недопускане разделяне на поръчки.
  • Подкрепа чрез правни съвети при подготовката, обявяването и възлагането на електронни обществени поръчки в ЦАИС ЕОП;
  • Проверка на проекти на документации, обявления, решения, обяви и покани, в т.ч. и при създаване и структуриране на е-обществени поръчки;
  • Консултиране за работа в платформата ЦАИС ЕОП;
  • Консултации по казуси свързани с обществените поръчки.

Предвид важността Ви като наш клиент, Ви предлагаме и следните БОНУСИ:

  • Безплатно участие на двама служители на възложителя в наш учебен Уебинар за работа със системата ЦАИС ЕОП;
  • Безплатен едногодишен абонамент за Списание „ЗОП ПЛЮС“ (12 броя) – хартиен и електронен вариант;
  • Безплатна актуализация на вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки по чл. 244 от ЗОП, съгласно изискванията за електронно възлагане в ЦАИС ЕОП.

В съответствие с настоящото предложение, възнаграждението за предоставяне на пълния пакет от дейности по услугата “ЗОП+ Асистент“ по обществени поръчки, заедно с бонус предложенията, е в размер на 800 лв. месечно без ДДС*.

ЗАЩО НИЕ СМЕ ПОДХОДЯЩИЯТ ИЗБОР ЗА ВАС?

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече осма година предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане на управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ по всички въпроси, свързани с настоящото предложение, може да получите на тел. 0879 279 180, на редакционната ни поща zopplus@gmail.com, както и на сайта zopplus.com.

Ангажирайте услугите на Вашия “ЗОП+ Асистент по обществени поръчки”, осигурете си един наистина успешен старт на пътуването в неизследваните територии  на дигиталните обществени поръчки!

В очакване на ползотворно сътрудничество помежду ни, оставаме на Ваше разположение!

ЕКИПЪТ НА СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС“

* Промоционалната оферта е валидна при сключване на едногодишен договор за услугата „ЗОП ПЛЮС АСИСТЕНТ“ в периода 13 май – 13 юни 2020 г.

СВАЛИ ФАЙЛ С ПРОМО ОФЕРТА

Share This