+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Loading Events

« All Events

Присъствено обучение: ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2024 – с акцент върху спецификите на възлагателната дейност в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” (25-26 ЮЛИ)

25 юли @ 9:00 26 юли @ 13:30

495лв. без ДДС

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Влезлите в сила през настоящата година МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ пораждат множество въпроси и предизвикателства, които се проявяват особено отчетливо при специфични аспекти на възлагането, каквито са характерни за поръчките в СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”.

 • Как да прилагаме ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗОП И ППЗОП при поръчки за лекарства и медицински изделия?
 • Как да се справим със специфичните предизвикателства при ПОРЪЧКИТЕ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”?
 • Как да не допуснем НАРУШЕНИЯ и ГЛОБИ?
 • Как да закупим лекарства и медицински изделия чрез ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКУПКИ?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”?

Отговорите на тези и други важни ключови въпроси в областта на обществените поръчки ще научите на ВТОРОТО ПОРЕДНО СЪБИТИЕ от предизвикалия голям интерес в здравния сектор наш формат на ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 25-26 ЮЛИ 2024 г. в предлагащия уникална комбинация от удобна локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София (с възможност за онлайн участие).

Единствени в България ние предлагаме обучение, на което нашите опитни и компетентни лектори ще Ви представят АНАЛИТИЧЕН ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД върху ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на НОВИТЕ и ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩИ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП, ППЗОП и другите подзаконови нормативни актове, през призмата на реалното възлагане и участие в обществени поръчки в сектор „Здравеопазване”, вкл. и чрез анализ на относимите национални и европейски актове и съдебната практика.

Без аналог в случая е както възможността за индивидуална онлайн среща за обратна връзка с лектора до 30 дни след обучението, така и това, че записалите се в конкретното събитие в края на м. ЮЛИ, освен другите бонуси и подробни материали, ще получат безплатно и нашия Пакет примерни образци ЗОП+ КОНТРОЛ 237Б® в помощ на новия предварителен контрол, задължителен за всички възложители.

Очакваме ви!

 • Ивайло Стоянов (водещ лектор), главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител и с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.


АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 • Промените в ЗОП и ППЗОП през призмата на специфичните ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА при поръчките в сектор „Здравеопазване”;
 • ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ – особености и приложимост за поръчки в сектор „Здравеопазване”;
 • Закупуване на лекарства и медицински изделия чрез ДИНАМИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ПОКУПКИ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА НА ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИ, особености при поръчките в сектор „Здравеопазване”;
 • Прилагане на ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 266А ОТ ЗЛПХМ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ по чл. 237б от ЗОП;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за ИЗМЕНЕНИЯ НА ДОГОВОРИ за обществени поръчки;
 • НОВИТЕ Е-ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС.


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ е в размер на 495 лева без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, подробни лекционни материали с приложима съдебна практика, относима към обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“ и др.

В случай че проявявате интерес към събитието, но сте възпрепятствани да присъствате на място, може да заявите участие онлайн в реално време чрез платформата Zoom. Такса за дистанционното участие 395 лв. без ДДС за един участник.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, на които ще получи отговор и разяснения по време на обучението.

Преминалите обучението ще получат удостоверение* за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП съобразно актуалните изменения в действащата нормативна уредба.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка в свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Общи условия
Loading gif


ЗОП+ ПЕРСОНАЛНА ОБРАТНА ВРЪЗКА®ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 25 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП и ППЗОП 2024 – с акцент върху поръчките в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, заместване и управленска отговорност. Нови моменти при изключенията от закона и правилата за т.нар “in-house” поръчки. Прилагане на изискванията по чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Промени в стойностните прагове – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Определяне на количества и обеми по договори за доставки на лекарства, медицински изделия, болнична храна и др. Задължителни екологични изисквания при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с превозни средства, вкл. услугите по събиране на битови отпадъци.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката. Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки. Отражение на нормативните промени върху ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществените поръчки. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ при доставки на лекарства, медицински изделия, болнична храна и др. Конфиденциалност на офертата. Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им.

13.00 – 14.00 Работен обяд

14.00 – 15.30 Възлагателни техники и възможни начини за справяне със специфичните предизвикателства при поръчките в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, вкл. такива с предмет доставка на медицинско оборудване. Отговори на предварителни въпроси от участниците в обучението.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.30 ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ (ДСП) – характерни особености, често допускани грешки при обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия, проведени чрез ДСП, създаване и възлагане чрез ДСП в ЦАИС ЕОП (с практикум в тестовата версия на системата) /Част I/

ДЕН ВТОРИ – 26 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ДИНАМИЧНА СИСТЕМА ЗА ПОКУПКИ (ДСП) – характерни особености, често допускани грешки при обществени поръчки за доставка на лекарства и медицински изделия, проведени чрез ДСП, създаване и възлагане чрез ДСП в ЦАИС ЕОП (с практикум в тестовата версия на системата) /Част II/

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Новите ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Публикуване на обявленията и договорите по чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗОП в РОП.

13.00 Въпроси и отговори

13.30 Закриване на събитието

Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Уебинар в zoom.us

ON LINE
+359 882 653 036
View Venue Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.