+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уебинар в zoom.us
15 май, 2020 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да реализираме мисията си да подкрепяме експертите по обществени поръчки във всички предизвикателства при прилагане на ЗОП, а и за да докажем, че чрез средствата на дигиталната комуникация можем да сме максимално полезни и от дистанция, продължаваме своята онлайн обучителна програма с пореден ЕДНОДНЕВЕН ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР.

И на този онлайн курс, предназначен како за възложители, така и за участници, ще имате възможност в бързи и лесни стъпки да опознаете в детайли как се реализират обществени поръчки в електронната среда на платформата. Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Фокусът на тренинга ще премине последователно през най-важните теми, които трябва да бъдат разбрани от всеки практик по ЗОП – от АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП, през основните функционалности на ЦАИС ЕОП, до тънкостите при използване на електронната платформа. Всичко това с много практически съвети и препоръки, за да може лесно да изградите необходимите правни и дигитални знания и компетентности за ефективна и успешна работата със системата.

За да извлечем максимума от уникалната възможност, която предлагат тези онлайн екшън курсове, отново ще насърчим и подпомогнем всички участници да бъдат активни и да регистрират собствени профили в тестовата версия на ЦАИС ЕОП, за да могат да подадат оферти по изготвените от лектора обществени поръчки. Правейки заедно и в реално време онази важна крачка към истинския професионализъм в дигиталната работа по ЗОП!

Всички места за уебинара на 15 май вече са заети! Включете се в предстоящия двудневен уебинар по електронни поръчки, който ще се проведе на 28-29 май!

СВАЛИ УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 180 лева без ДДС за един участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството.
Въпроси в Уебинара се задават чрез чат функцията.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Всички места за уебинара на 15 май вече са заети! Включете се в предстоящия двудневен уебинар по електронни поръчки, който ще се проведе на 28-29 май!

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

СВАЛИ УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Приложими законови изисквания за електронни обществени поръчки. Нови моменти в ЗОП и ППЗОП.

Регистрация в системата. Управление на профила на организацията в ЦАИС ЕОП.

Определяне на длъжностните лица за работа със системата. Подготовка на обществена поръчка от страна на възложител

Параметри, изисквания за подбор, техническо предложение, ценово предложение, график на поръчката, екип на възложителя, лице за контакт, обявления и решения.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Участие в обществена поръчка от страна на стопански субект и подаване на оферта Възможности за участие в поръчка. Искане за разяснение и комуникация с възложителя. Декриптиране на оферти. Подаване/оттегляне на оферта през системата.

13.00 – 14.00 Почивка

14.00 – 15.30 Разглеждане и оценка на подадените оферти. Комуникация с участниците. Преглед на подадените заявления/оферти. Подаване на нови документи. Допускане до отваряне на ценовите предложения.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.00 Декриптиране, отваряне и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници. Приключване и избор на изпълнител. Решение на възложителя и приключване на работата по поръчката в системата. Досие на обществената поръчка.

Въпроси и отговори

Ивайло Стоянов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

error: Content is protected !!
Share This