+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Присъствено практическо обучение: НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП: УМЕНИЯ ЗА УСПЕХ В ПРАКТИКАТА 2021

22 юли 2021 @ 9:00 23 юли 2021 @ 13:30

280лв. без ДДС

Хотел „Централ“

бул. „Христо Ботев“ 52
София, 1000 България
+359 894 590 004
View Venue Website* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обучителната ни програма по електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП продължава с ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 22 и 23 юли отново в центъра на София.

С помощта на нашия опитен и компетентен лектор ще предоставим на всички участници пълноценна възможност да изградят и затвърдят знанията и уменията си за електронно възлагане и участие и да овладеят тънкостите при работата с платформата ЦАИС ЕОП, при отчитане на АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП в сила от 2021 г. и НОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ на ПЛАТФОРМАТА. По този начин всеки преминал обучението ще получи пълния набор правни и дигитални компетентности за работа със ЗОП и ЦАИС ЕОП.

На тренинга ще бъде разгледана и актуалната практика на КЗК и ВАС с акцент върху електронните обществени поръчки.

Наш основен приоритет остава изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно и наситено с много примерни представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители!

Очакваме Ви!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Legaltech-1024x632.jpg

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на електронни обществени поръчки.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е BusinessConsultation-1-1024x683.jpg

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба – ЗОП и ППЗОП, с промените в сила от 2021 г. Указания на Агенцията по обществени поръчки.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CAIS-EOP2-1024x622.jpg

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Използване на платформата като стопански субект – участник;
 • Оферта от упълномощено лице / от обединение – попълване на ЕЕДОП, пълномощно;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки;
 • Изисквания за работа с ЦАИС ЕОП – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с „ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията;
 • Искане на разяснения чрез системата. Предоставяне и доказване на мерки за надеждност;
 • Подготовка на оферта в „ЦАИС ЕОП“. Подписване на офертата. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Загубване на ключа.
 • Сключване на договор за обществена поръчка. Документи за сключване на договор за обществена поръчка.
 • Модул „Договори“. Заявки по договор.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Нови моменти в ЗОП и ППЗОП – в сила от 2021 г.;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, досие на поръчката, заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики – администратор и роли в платформата;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП;
 • Подготовка на документация и електронна преписка в платформата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните, предоставяне на разяснения, издаване и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП;
 • Приключване работата на помощния орган;
 • Сключване на договор и осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол на изпълнение на поръчката.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DigitalLawyers-1024x682.jpeg

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП
и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“ и правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“. Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 280 лева без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, обучителни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Събитието ще се проведе при изключително стриктно спазване
на противоепидемичните мерки и носене на индивидуални маски!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е WebinarSuccess-1024x702.jpg

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 22 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 1)

Нови моменти в нормативната уредба на електронното възлагане.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Актуални разпоредби на ЗОП в сила от 01.01.2021 г.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 15.30 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 2)

Нови моменти в разпоредбите на ППЗОП в сила от 01.06.2021 г.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.

Актуална практика на КЗК, ВАС и контролните органи, относима към електронните обществени поръчки.

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 23 ЮЛИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП – ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ

Обявяване на електронни обществени поръчки. Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на служителите и длъжностните лица в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията. Администратор на системата и определяне на роли в системата.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.30 Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; представители на стопански субекти; преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса.

12.30 – 13.30 Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП. Назначаване и работа на комисия, отваряне и проверка на оферти; кореспонденция между страните, искане на обосновки и разяснения; издаване и връчване на решения. Приключване на възлагателния процес. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Събиране на документите по чл. 112 от ЗОП. Сключване на договор и анекс през платформата.

Ивайло Стоянов

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Септемврийски семинар

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

zopplus@gmail.com

Хотел „Централ“

бул. „Христо Ботев“ 52
София, 1000 България
+359 894 590 004
View Venue Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.