+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ: * Електронни поръчки в ЦАИС ЕОП * Нови моменти в ЗОП и ППЗОП *

9 юни 2021 @ 12:00 11 юни 2021 @ 13:00

600лв. без ДДС

ARTE Spa&Park Hotel ****

ул. Юндола № 200
Велинград, 4600 България
+ Google Map
+359 879 066 660
View Място Website* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Задължителното възлагане на обществени поръчки в централизираната платформа ЦАИС ЕОП вече е стандарт в работата по ЗОП, а промените в нормативната уредба не спират нито за момент. 

За да отговорим на всички тези предизвикателства, а и за да осигурим здравословна атмосфера и експертна среда за изграждане на нови електронни компетентности и трансфер на опит и ноу-хау в дигиталната работа по ЗОП, ние от Списание “ЗОП ПЛЮС” организираме професионално обучение в една от най-предпочитаните локации в близост до целебните енергии на природата – град Велинград.

При спазване на всички необходими противоепидемиологични мерки, в рамките на събитието ще съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да обсъдим и обменим опит за най-ефективните начини за работа в платформата „ЦАИС ЕОП”. Както и да Ви запознаем с новите моменти в ЗОП и ППЗОП в сила от 2021 г. и актуалната практика на КЗК и ВАС.

Наш основен приоритет остава изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно и наситено с много примери представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители!

Присъединете се и вие!

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки в електронната среда на платформата ЦАИС ЕОП.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба – ЗОП и ППЗОП, с промените в сила от 2021 г.
 • Актуална практика на КЗК и ВАС. Указания на Агенцията по обществени поръчки.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CAIS-EOP2-1024x622.jpg

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Помощ и регистрация в платформата като стопански субект – участник;
 • Подаване на оферта от упълномощено лице и от обединение, попълване на ЕЕДОП от обединения;
 • Предоставяне на копия на документи и документи за сключване на договор за обществена поръчка в ЦАИС ЕОП;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани поръчки;
 • Изисквания за работа с ЦАИС ЕОП – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията;
 • Искане на разяснения чрез системата;
 • Подготовка на оферта в ЦАИС ЕОП. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Загубване на ключа.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Нови моменти в ЗОП и ППЗОП – в сила от 2021 г.;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, досие на поръчката, заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики – администратор и роли в платформата;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП;
 • Проверка на ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор;
 • Подготовка на електронна преписка в платформата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните, предоставяне на разяснения, издаване и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП;
 • Приключване работата на помощния орган, осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол на изпълнение на поръчката.

СЪДЕБНА И КОНТРОЛНА ПРАКТИКА ПО ЗОП И ППЗОП

 • Как да защитим правата си по най-добрия начин – актуална практика на КЗК и ВАС по обжалването на обществените поръчки;
 • Нови моменти, свързани с функциите и контрола, осъществяван от АОП. Практика от предварителния контрол на АОП;
 • Практика на АДФИ по установяване на нарушения на ЗОП и ППЗОП и прилагане на административно-наказателните състави.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП
и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“ и правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“. Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво (АОП, Управляващ орган на оперативна програма, Общинска администрация). Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 600 лв. без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали. Доплащането за 2 нощувки в самостоятелна стая е в размер на 80 лв. без ДДС на вечер.

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за институция.

За да потвърдите участието си, моля изпратете ЗАЯВКА свободен текст на e-mail: zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, избраното настаняване (единично или двойно), както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП!

За максимално удобство на участниците и висока ефективност на обучителния процес, в залите, в които се провеждат обученията по обществени поръчки с ЦАИС ЕОП, е осигурен голям екран с висока резолюция за оптимална визуализация на работата с платформата.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 9 МАЙ /ЮНИ/

12.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.15 – 14.30 Откриване на обучението

14.30 – 16.30 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 1)

Нови моменти в нормативната уредба на електронното възлагане.

Актуални разпоредби на ЗОП в сила от 01.01.2021 г.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

19.00 Вечеря в ресторанта на хотела

ДЕН ВТОРИ – 10 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА” (част 2)

Нови моменти в разпоредбите на ППЗОП в сила от 01.06.2021 г.

Актуална практика на КЗК, ВАС и контролните органи, относима към електронните обществени поръчки.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

Преглед на основните функционалности на системата за електронно възлагане. Правила за работа с ЦАИС ЕОП и указания на АОП.

РОЛЯ “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:

Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Администратор на системата и определяне на роли в системата. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Поддържане на досие на обществената поръчка. Практикум „Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите и условията по поръчката и подаване на оферта, подписване с КЕП, акцент по отделни елементи на изискванията, искане на разяснения чрез системата, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез Централизираната система. Назначаване на комисия, отваряне и проверка на оферти в „ЦАИС ЕОП“. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Обсъждане, дискусия и въпроси.

13.00 – 14.00 Обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 16.00 ПРАКТИЧЕСКА СИМУЛАЦИЯ НА РАБОТА С ЦАИС ЕОП

Преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП – доказване, доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, предлагане на мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните и връчване на решения по процедурата чрез ЦАИС ЕОП. Отключване на офертата и ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа, както и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

20.00 Вечеря в ресторанта на хотела

ДЕН ТРЕТИ – 11 ЮНИ /ПЕТЪК/

08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00

ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”

РОЛЯ “УЧАСТНИК”:

Регистрация в платформата (като стопански субект). Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Регистрация в платформата като стопански субект; Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; Изисквания за работа с централизираната информационна система – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса.

Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

zopplus@gmail.com

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 0 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!