+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Дата

25-26 юли

2024 г.

Място

хотел „Централ”

гр. София

9

Контакти

+359 882 653 036

office@zopplus.com

N

Започваме след:

Ден(а)

:

Час(а)

:

Минути(и)

:

Секунди(и)

Предстоящи семинари

Присъствено обучение: ПРОМЕНИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 2024 – с акцент върху спецификите на възлагателната дейност в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” (25-26 ЮЛИ)

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКАС ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С "ЦАИС ЕОП" * УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Влезлите в сила през настоящата година МАЩАБНИ ПРОМЕНИ […]

495лв.
Find out more
Уебинар в zoom.us, ON LINE
+ Google Map

Експертна кръгла маса: ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2024 С АКЦЕНТ ВЪРХУ НОВИТЕ МОМЕНТИ В ППЗОП И КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА АОП (25-27 СЕПТЕМВРИ)

Sol Nessebar PalaceAll Inclusive ★★★★★ гр. Несебър Уважаеми колеги, скъпи приятели, За да продължим с усилията си по подпомагане на експертната общност в адаптацията към влезлите в сила през настоящата […]

1200лв.
Find out more
SOL Nesebar Palace All Inclusive, 7A-C, Aurelia Blvd.
Несебър, Бургас 8230 България
+ Google Map
Семинар: София 6-7.02.2020_ЦАИС
Уебинар

Защо да изберете нашите семинари?

# Дългогодишен опит

Списание ЗОППЛЮС е специализирана медия с електронен портал за правни и обучителни услуги в областа на обществените поръчки и работата в платформата ЦАИС ЕОП на АОП.

# Водещи лектори и специалисти

сътрудничество с водещи лектори и специалисти по материята с дългогодишен опит и доказана експертиза.

# Практическа насоченост на обученията

практическа насоченост на обученията и съобразяване с конкретните потребности на експертите по обществени поръчки.

# Интерактивни семинари за работа с ЦАИС ЕОП

Правна експертиза по управление и контрол на обществените поръчки – ръка за ръка с техническите умения за работа с платформата ЦАИС ЕОП. Обучения, покриващи всички аспекти на електрронното възлагане на обществени поръчки.

# Достъпност на обучителния процес

достъпност на обучителния процес – нашите обучения могат да бъдат полезни за всеки с интерес в областта на обществените поръчки, без значение от неговата квалификация и опит.

# Постоянно развитие - предлагане на нови формати на обучения

постоянно развитие на предлаганите услуги и предлагане на нови формати на обучения, съобразени с различните нужди на всяка категория потребители – присъствени обучения за широка аудитория, изнесени обучения за служителите на конкретна организация, събития за участници и възложители, облайн обучения и др.

# Оптимален избор на локации и онлайн

оптимален избор на локации и онлайн платформи за реализация на обучителни събития в съответствие с най-високи критерии за качество.

Нашите лектори

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов

Главен юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“

Лекторът е водещ правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на редица публични организации, в т.ч. СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава дългогодишен опит в областта на управлението, възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

Д-р Полина Цокова

Д-р Полина Цокова

Юрист и експерт по обществени поръчки

Лекторът работи като юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“. Има дългогодишен опит в структурни звена, подпомагащи в правно отношение управлението и контрола на обществените поръчки в държавната администрация. Автор е на над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

Йордан Халаджов

Йордан Халаджов

Председател на УС на НСЕОП

Лекторът притежава магистърска степен по публична администрация и дългогодишен опит в администрацията на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в отдел „Предварителен контрол”, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” на Агенцията по обществени поръчки. След това продължава професионалния си път в Министерство на труда и социалната политика – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, където заема длъжността държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел „Верификация”, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”. Понастоящем е директор на дирекция „Специализирана администрация” в Общинска администрация – Карлово.

Любка Петрова

Любка Петрова

Съдия във Върховния административен съд

Съдия Любка Петрова е завършила СУ „Св. Климент Охридски, специалност „Право, със специализация „Правораздаване, както и СУ „Св. Климент Охридски, специалност „Международни отношения, магистърска програма „Право на Европейския съюз. През професионалния си път заема различни юридически длъжности, в т.ч. експерт-юрист в Министерство на търговията и туризма, съдебен кандидат към СГС, главен експерт – юрисконсулт в Министерство на икономиката и адвокат
в САК. От 2007 до 2012 г. е съдия в Административен съд София-град, като след 12.07.2012 г. е заместник-председател на Административен съд София-град и ръководител на ІІ отделение на АССГ. От 2022 г. г-жа Петрова е съдия във Върховния административен съд и представител на България в Консултативния комитет на Единния патентен съд на ЕС. Лектор на множество семинари по различни правни въпроси.

Отзиви на участници

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

„Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

“Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Какво предлагаме

Онлайн обучения

онлайн обучения (уебинари) – за обща аудитория или за служителите на конкретна организация;

Професионални обучения

периодични професионални обучения/семинари  (едно/двудневни в столицата и изнесени дву/тридневни във водещи културни и туристически дестинации);

Обучения на място

обучения на място в помещенията на дадена организация, реализирани за нейните служители;

Специализирани обучения

други специализирани обучения (обучения по ЗОП за тесни специалисти /инженери, технически лица и пр./, онлайн обучения, уебинари и др.).