+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ЗОП+ Уеб Тренинг: СТЪПКА ПО СТЪПКА В ПРОЦЕСА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”®

13 декември 2022 @ 9:00 14 декември 2022 @ 15:30

420лв. с ДДС

★ НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЕБ ТРЕНИНГИ ★

и •

• Подходящо както за юристи, така и за всички други професионално ангажирани с обществени поръчки •

Уебинар в zoom.us

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След десет години усъвършенстване и неуморна работа, ние проектирахме нова серия ЗОП+ УЕБ ТРЕНИНГИ®, предназначени специално за експертите, професионално ангажирани в сферата на обществените поръчки. При този тип тренинги, лекторите работят в малка група и персонално с обучаемите. Целта на този подход е усъвършенстване на професионалната компетентност за ефективна работа по ЗОП в електронната среда на ЦАИС ЕОП на всеки един участник. Представяме на Вашето внимание първия модул от новите ни тренинги – МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП”®.

Формата на обучението е дистанционна, като тренингът ще се проведе онлайн с двама лектори. За постигане на оптимална среда на обучение и ефективно изграждане и опресняване на необходимите знания и умения, в тренингите ще участват до 10 обучаеми. Така обучението е центрирано около обучаемите и поощрява придобиването на знания и умения чрез собствен опит.

Благодарение на експертизата и опита на двамата лектори, чрез практикум, решаване на работни казуси, запознаване с важни моменти от актуалната съдебна практика на СЕС, ВАС и КЗК и нашата специална сесия с въпроси и отговори, обучаемите ще извървят ключовите стъпки от работата на членовете на комисиите, отговорни за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и диалог, като придобият знания и умения, чрез които да подобрят своята компетентност и професионален статус.

Съгласно сертифицираната ни обучителна система, освен двудневен уебинар с презентации, практически казуси и дискусии, обучението включва и модул за устойчивост и проверка на получените знания от преминалите обучението чрез персонална онлайн сесия с преподавател, за поставяне на практически задачи, даване на обратна връзка и насоки за последващо развитие.

На всеки от етапите са осигурени подходящи лекционни материали, като всеки от обучаемите ще получи и нашия специализиран Сборник с нормативни актове ЗОП и ППЗОП с коментар, както и новото издание на АПК (издания от Библиотека „ЗОП ПЛЮС”).

Всички записали се в обучението ще се убедят, че посредством персонално фокусирано, достъпно и практически ориентирано представяне на важните правни и технически аспекти от работните процеси по ЗОП, знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки, без значение от неговия професионален и практически опит.

Направете с нас своите успешни стъпки в дигиталното управление на обществени поръчки! Очакваме ви!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

  • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител, с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
  • Йордан Халаджов, председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво, и над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС ЕОП.

СХЕМА И ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО


ДЕН ПЪРВИ – 13 декември /вторник/

от 9:30 ч. до 15:30 ч. (почивка между 11 – 11.30 ч. и 13 – 13:30 ч.)

  • Преглед на приложимата нормативна уредба и новите моменти в ЗОП.
  • Лекционна част – управление и контрол на цикъла на обществените поръчки.
  • Решаване на практически казуси – на участниците ще бъдат представени серия от практически казуси, като по време на предвидената дискусия наобучаващите се ще бъдат задавани въпроси, относими към съответните ключови етапи и аспекти на цикъла на обществените поръчки, на които спомощта на лекторите те ще отговарят и ще получат допълнителни разяснения. Препоръчително е обучаемите да разполагат с камера и микрофон соглед по-висока ефективност на обучението.
  • Преглед на основните моменти на една обществена поръчка – обучаващите се ще бъдат запознати с всички важни моменти при работата с цялостната проверка на заявление и оферта, с акцент върху отговорностите и задачите на член на комисия по ЗОП.

ДЕН ВТОРИ – 14 декември /сряда/

от 9:30 ч. до 15:30 ч. (почивка между 11 – 11.30 ч. и 13 – 13:30 ч.)

  • Практикум в ЦАИС ЕОП – чрез реална работа в дигиталната среда на тестовата версия на ЦАИС ЕОП, с помощта и подкрепата на лекторите обучаващите се ще преминат СТЪПКА ПО СТЪПКА възлагателните действия в Платформата и ще усвоят ключови знания и умения за дигитална работа по ЗОП, като щенаучат как се подготвя, провежда и оповестява една електронна обществена поръчка, какви са действията на възложителя и назначената от него комисия, какво включват преддоговорните ангажименти по подписване на договора, спазване изискванията за публичност на възлагането и пр.

ПЕРСОНАЛЕН УЧЕБЕН ЧАС

  • Самостоятелна работа, контрол и обратна връзка. Всеки обучаем получава и възможност за Персонална онлайн среща с лектор (в рамките на един учебен час), която следва да се използва в рамките на 30 дни от датата на основното обучение. Последващите занятия са предназначени зазатвърждаване на усвоените базисни знания и умения за електронно възлагане на обществени поръчки, като участниците самостоятелно ще попълнят тест, ще решат практически казус и ще извършат зададени от лекторите действия в тестовата среда на ЦАИС ЕОП. След проверка от лекторите, всички участници ще получат персонална обратна връзка и насоки за усъвършенстване на знанията и уменията си по електронниобществени поръчки.

ЗОП ПЛЮС СЕРТИФИКАТ®

  • Всеки участник ще получи удостоверение за преминато периодично обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП. Обучаемите справили се сокончателния казус и тест, и покрили изискванията за устойчивост (в рамките на предвидената самостоятелна работа) ще получат и нашия СЕРТИФИКАТ* за експерти по обществени поръчки МОДУЛ 2: „ЧЛЕН НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ЗОП“®.

ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕНИНГА

Стойността за участие е в размер на 420 лева с ДДС за един участник.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма на заявка по-долу.

Необходимата техническа информация как да се включите в уеб тренинга може да намерите по-долу. Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, както и да посочи областта на професионалните си интереси с оглед персонализиране на обучителния процес!

Броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 10, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, моля заявете участие сега!

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.