+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Онлайн практическо обучение: Актуално законодателство и електронни поръчки в ЦАИС ЕОП 2021 – Ефективни и успешни в практиката

21 октомври 2021 @ 9:00 22 октомври 2021 @ 13:30

200лв. без ДДС

Уебинар в zoom.us

ON LINE
+359 882 653 036
View Място Website* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обучителната ни програма по електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП продължава с ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 21 и 22 октомври. Предвид новите по-строги противоепидемични мерки на територията на гр. София, събитието ще се проведе само в ОНЛАЙН ФОРМА чрез платформата Zoom.

С помощта на нашия опитен и компетентен лектор всички участници ще имат на разположение оптимална професионална среда и подкрепа за развитие на всички знания и умения, формиращи пълния набор правни и дигитални компетентности за успешна работа със закона и централизираната платформа ЦАИС ЕОП, подплатени с познаване на АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП в сила от 2021 г. и НОВИТЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ на ПЛАТФОРМАТА.

На тренинга ще бъде разгледана и актуалната практика на КЗК и ВАС с акцент върху електронните обществени поръчки.

И на това събитие няма да изневерим на себе си и ще се фокусирахме върху основано на прагматизъм и ефективност изграждане на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП, посредством интерактивно и наситено с много примери представяне на работата в ЦАИС ЕОП, което да е полезно както за участници, така и за възложители!

Очакваме Ви!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.
Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ФОРМАТА

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Legaltech-1024x632.jpg

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на електронни обществени поръчки.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е BusinessConsultation-1-1024x683.jpg

ОНЛАЙН ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ
В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“. КОМЕНТАР НА АКТУАЛНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗОП И ППЗОП 2021

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложимата нормативна уредба – ЗОП и ППЗОП, с промените в сила от 2021 г. Указания на Агенцията по обществени поръчки.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CAIS-EOP2-1024x622.jpg

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ

 • Използване на платформата като стопански субект – участник;
 • Оферта от упълномощено лице / от обединение – попълване на ЕЕДОП, пълномощно;
 • Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки;
 • Изисквания за работа с ЦАИС ЕОП – КЕП, представители на стопански субекти, обвързаност на данните с Търговския регистър;
 • Практическа симулация на работа с „ЦАИС ЕОП“ – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията;
 • Искане на разяснения чрез системата. Предоставяне и доказване на мерки за надеждност;
 • Подготовка на оферта в „ЦАИС ЕОП“. Подписване на офертата. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, мерки за надеждност, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните чрез ЦАИС ЕОП и други съществени аспекти на процеса;
 • Декриптиране на офертата и ценовото предложение. Период на отключване. Загубване на ключа.
 • Сключване на договор за обществена поръчка. Документи за сключване на договор за обществена поръчка.
 • Модул „Договори“. Заявки по договор.

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ 

 • Нови моменти в ЗОП и ППЗОП – в сила от 2021 г.;
 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота, досие на поръчката, заповеди, упълномощаване и длъжностни характеристики – администратор и роли в платформата;
 • Начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарни консултации чрез ЦАИС ЕОП;
 • Подготовка на документация и електронна преписка в платформата, промяна на условията, обявяване, подписване с КЕП от възложителя, кореспонденция между страните, предоставяне на разяснения, издаване и връчване на решения;
 • Назначаване на комисия, декриптиране и проверка на оферти в ЦАИС ЕОП;
 • Приключване работата на помощния орган;
 • Сключване на договор и осигуряване на документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол на изпълнение на поръчката.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е DigitalLawyers-1024x682.jpeg

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП
и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“. Лекторът има над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие в ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО е в размер на 200 лева без ДДС за един участник. В цената е включена такса за участие, лекционни материали и др.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За заявка и участие, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура, или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в ОНЛАЙН ФОРМАТА на обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси,
като отговор ще получи на самото обучение!
По време на онлайн обучението въпроси се задават преимуществено чрез чат функцията.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е WebinarSuccess-1024x702.jpg

ПРОГРАМА

ДЕН ПЪРВИ – 21 OKTOMВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНА ПРАКТИКА”

Актуални разпоредби на ЗОП в сила от 01.01.2021 г. и специфики при прилагането им.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Нови моменти в разпоредбите на ППЗОП в сила от 01.06.2021 г.

13.00 – 14.00 Обедна почивка

14.00 – 16.00 Правни аспекти на възлагането и участието в електронни обществени поръчки. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота.
Актуална практика на КЗК, ВАС и контролните органи, относима към електронните обществени поръчки.

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 22 OKTOМВРИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП – ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ

Обявяване на електронни обществени поръчки. Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на служителите и длъжностните лица в платформата. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на документация, решение, обявление, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Работа на комисията. Администратор на системата и определяне на роли в системата.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 12.30 Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, отключване на оферта, работа с ЕЕДОП. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие; представители на стопански субекти; преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта – КЕП, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и документацията, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, попълване на еЕЕДОП в системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на офертата, ценовото предложение и период на отключване – замяна при загубване на ключа и други ключови моменти от процеса.

12.30 – 13.30 Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП. Назначаване и работа на комисия, отваряне и проверка на оферти; кореспонденция между страните, искане на обосновки и разяснения; издаване и връчване на решения. Приключване на възлагателния процес. Доказване на изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Събиране на документите по чл. 112 от ЗОП. Сключване на договор и анекс през платформата. Оповестяване. Оценка на изпълнението на договорите за обществени поръчки.

Обсъждане, дискусия и въпроси.

Ивайло Стоянов

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Септемврийски семинар

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

zopplus@gmail.com

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 1 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!