+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Комбинирано обучение ЗОП ПЛЮС: ПРОМЕНИ В ЗОП 2023 – плюс – ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК И ЗОДОВ

12 декември 2023 @ 9:00 13:30

400лв. без ДДС

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е sredets3th.jpg

Хотел “ЦЕНТРАЛ”★★★★
гр. София, бул. „Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/
Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Представяме Ви най-новото събитие от нашата обучителна програма, в което за първи път комбинираме специализирано обучение по ЗОП, посветено на актуалните промени в нормативната уредба, с лекция по изключително актуалната тема за процесуалните аспекти на исковите производства по АПК и ЗОДОВ.

В първата част от обучението Вие ще се потопите в законотворческия процес по приемане на измененията в ЗОП, запознавайки се с новите законови изисквания и разпоредби пряко и непосредствено от експерти, анализирали и взели директно участие в създаването на промените. Единствено на нашето обучение ще може да получите практическа информация по правоприлагането и новите моменти в закона през призмата на националните и европейските актове и съдебната практика. Ще Ви запознаем с нашите предложения, които бяха приети от депутатите. Ще Ви разясним как да внедрите измененията на закона във Вашата организация и практика – бързо, лесно и без сътресения.

Във втората част от обучението, уважаемата съдия Любка Петрова от ВАС ще Ви запознае както с новите моменти в административнонаказателните разпоредби на ЗОП, така и с ключовите моменти по отношение на видовете искове по ЗОДОВ, в т.ч. относно практическото приложение на нормативния акт, процесуалните особености на съдебните производства, актуална съдебна практика и много други.

След участие в новото комбинирано обучение на Списание „ЗОП ПЛЮС“ Вие вече ще знаете:

 • Как да прилагате НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП?
 • Какво трябва да промените във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА, за да съобразите измененията в ЗОП?
 • Как да не допускате САНКЦИИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ за обществени поръчки?
 • Как да действате ефективно като ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАТЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?

За да участвате и Вие, включете се още днес в предстоящото ПРИСЪСТВЕНО КОМБИНИРАНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 12-13 ДЕКЕМВРИ 2023 г. в предлагащия отлична локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София.

Очакваме ви!

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор), юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (помощник лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.
 • Съдия Любка Петрова (лектор), действащ съдия във Върховния административен съд.
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е StoyanovWebinar.png


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО СА:

НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

 • Нови моменти при изключенията от закона и изискванията за публичност;
 • Нови моменти при възлагането и участието в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“;
 • Ключови промени относно т.нар. IN-HOUSE поръчки;
 • Нови стойностни прагове, приложимост, промени в план графика;
 • Упълномощаване на длъжностните лица с правомощия за възлагане, управленска отговорност;
 • Новите Е-образци за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС;
 • Задължителни Еко изисквания при доставките и услугите;
 • Нови моменти относно поръчките за обществен пътен транспорт, събиране на битови отпадъци и др.;
 • Съществени изменения при НЕОБИЧАЙНО НИСКИТЕ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП;
 • Новият предварителен контрол за законосъобразносТ и новият контрол на АОП;
 • Участие на наблюдатели на Министерство на финансите в обществени поръчки;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки;
 • Нови моменти по отношение участието в обществени поръчки;
 • Нови моменти в производствата пред КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави и увеличение на размера на глобите;
 • Промени във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за управление на обществените поръчки;
 • Експертен коментар на практическите аспекти на измененията на закона;
 • Очаквани промени в методиката за индексацията на договорите за обществени поръчки и ППЗОП;
 • НОВИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ СЪСТАВИ и УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБИТЕ.

ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИСКОВИТЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК И ЗОДОВ


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 400 лева без ДДС за един участник.

В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за преминато обучение по промените в ЗОП и ЗОДОВ.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е TrainingHands1.jpg


ПРОГРАМА*


ДЕН ПЪРВИ – 12 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им

Поетапно ВЛИЗАНЕ В СИЛА и предстоящи ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар “IN-HOUSE” ПОРЪЧКИ. Нови СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Промени относно УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА с правомощия за извършване на възлагателни действия, заместване и управленска отговорност. Задължителни ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и др. Нови моменти при възлагането и участието в ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Нови моменти при оповестяването на обществените поръчки и договорите по ЗОП, образци на договори, отворени данни. Нови моменти в работата на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

13.00 – 14.00 Работен обяд

14.00 – 15.30 Нови моменти по отношение участието в обществени поръчки. Промени по отношение изменението и индексацията на договорите за обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП и най-важното за НОВИЯ контрол на АОП. Сътрудничество между контролните органи.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.30 Нови изисквания в производството пред КЗК. Новите ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Други изменения.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн**) и Антони Нешев (присъствено)

ДЕН ВТОРИ – 13 ДЕКЕМВРИ /СРЯДА/

09.30 – 11.00 Нови административно-наказателните състави за нарушения по ЗОП и увеличените размери на глобите. Административнонаказателна отговорност по ЗОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.30 ПРОЦЕСУАЛНИ АСПЕКТИ на исковите производства по АПК и ЗОДОВ. Видове искове. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ.

13.30 – 14.00 Дискусия

Закриване на събитието.

Лектор: Съдия Любка Петрова (присъствено)

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

** По време на обучението всеки участник ще може да проведе персонална онлайн консултация с лектора Ивайло Стоянов.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Хотел „Централ“

бул. „Христо Ботев“ 52
София, 1000 България
+359 894 590 004
View Venue Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.