+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) разширява своя екип от финансови инспектори, обявиха от специализираната администрация към министъра на финансите. Това се реализира в рамките на инициатива, наречена „АДФИ – перспективната професионална възможност“.

Част от екипа на АДФИ може да стане всеки, завършил образованието си в сферата на икономиката и правото. Фокусът е насочен към кандидати, които са специализирани и мотивирани в областите финансов контрол, обществени поръчки, административни нарушения и наказания, държавни помощи, концесии, бюджетно и фирмено счетоводство, прилагане режима по закона за публичните финанси. В помощ на всеки кандидат ще са и качества като инициативност, креативност и способност за работа в екип.

Подробна информация за обявените вакантни позиции, условията и начина за участие в конкурентния подбор можете да намери на страницата на институцията. Към настоящия момент е обявен Конкурс за заемане на шест вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“.

Повече за инициативата „АДФИ – перспективната професионална възможност“ може да научите тук.

Източник: АДФИ

Share This