+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Професионално обучение: ДИГИТАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 – НОВО НАЧАЛО (16-18 септември, 2020 г.)

16 септември 2020 @ 12:00 18 септември 2020 @ 13:00

690лв.

Hotel RIU Helios Paradise

к.к. Слънчев бряг България

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

След множество забавяния и отлагания, от извънреден и всякакъв друг характер, на 14 юни най-накрая стартира вторият етап от поетапното преминаване към изцяло електронни обществени поръчки. Както вече е широко известно, на този етап електронното възлагане в платформата „ЦАИС ЕОП“ вече е задължително за всички институции и организации, прилагащи ЗОП.

Затова, водени от своята мисия да подпомагаме всички, които са професионално ангажирани с материята на обществените поръчки, и след прага на същинския старт на задължителното възлагане чрез „ЦАИС ЕОП“ ние продължаваме своята обучителна програма с професионално обучение в предразполагащата морска атмосфера на Hotel RIU Helios Paradise в к.к. Слънчев бряг.

В рамките на събитието ще съберем представители на експертната общност от цялата страна, за да отбележим новото електронно начало при възлагането на обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“. Както и да обсъдим и споделим опит за най-ефективните начини за справяне с всички предизвикателства в нормативната уредба и практиката, съгласно АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП.

Неизменна остава и целта ни да заложим на изграждането на практически умения за дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП посредством интерактивно представяне на работата в „ЦАИС ЕОП“ с детайлизирани модули, предназначени както за участници, така и за възложители.

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

Септемврийски семинар

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО

Събитието ще се проведе в рамките на тематични практически модули. Всеки модул ще включва презентации по проблематиката, наситени с примери от практиката, както и време за дискусии и практическа работа, които ще пренесат участниците в реалната атмосфера на работата по възлагане на обществени поръчки.

КОМБИНИРАНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП И ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП – МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА!

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – „ЦАИС ЕОП“

 • Преглед и визуализация на основните функционалности на системата за електронно възлагане, обхват на системата и приложима нормативна уредба, практикум по възлагане и участие в електронни поръчки

МОДУЛ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

 • Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота;
 • Длъжностни лица в „ЦАИС ЕОП“;
 • Практическа симулация на работа с „ЦАИС ЕОП“;
 • Подготовка на електронна обществената поръчка в Платформата;
 • Работа на комисия, отваряне и проверка на оферти в „ЦАИС ЕОП“;
 • Приключване на обществената поръчка;
 • Сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки.

МОДУЛ ЗА УЧАСТНИЦИ 

 • Търсене на възможности за участие в обществени поръчки в „ЦАИС ЕОП“;
 • Подготовка и подаване на оферта в „ЦАИС ЕОП“;
 • Деклариране на обстоятелства в еЕЕДОП от представители на стопански субекти и упълномощаване;
 • Декриптиране на офертата и комуникация;
 • Предоставяне на документи за сключване на договор за обществена поръчка.

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

 • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.
 • Йордан Халаджов, зам.-председател на УС на НСЕОП, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво. Работил е като главен експерт в Отдел „Предварителен контрол” на АОП.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА НА ПЪЛЕН ТРЕНИНГ ПАКЕТ за участие е в размер на 690 лв. за един участник. В цената е включена такса за участие, две нощувки в двойна стая, пълен пансион, кафе-паузи, лекционни материали, попълнен образец на ЕЕДОП, обявление и др. Доплащането на вечер за настаняване в самостоятелна стая е в размер на 80 лева. 

ОТСТЪПКАТА за АБОНАТИ на сп. “ЗОП ПЛЮС” е в размер на 60 лв. за организация. 

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу.

Заплащането се извършва единствено след изпратена заявка и получено потвърждение.
Плащане: НСЕОП, Банка ДСК, IBAN BG96STSA93000022197976, BIC: STSABGSF


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 16 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/


12.00 Пристигане, настаняване и регистрация на участниците


13.00 – 14.00 Обяд


14.15 – 15.30 Откриване на обучението
МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА” (част 1)
Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Актуални промени 2020 г. – проект на ЗИДЗОП. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Администратор на системата и определяне на роли в системата. Ключови моменти при прогнозиране и планиране на обществените поръчки, начин на образуване на прогнозна стойност – доклад и пазарно проучване, нови изисквания в етапа на прогнозиране и планиране и забраната за разделяне на обществени поръчки. Изготвяне на техническа спецификация и информация за прогнозна стойност. Изисквания към техническата спецификация, описание и недопускане на дискриминация. Изготвяне на електронна преписка в Платформата и обявяване. Определяне на условията за участие, критериите за подбор, методиката за оценка и гаранциите. Дефиниране на термина „трети лица“, правила относно изискванията за лично състояние, критериите за подбор, методиките за оценка и други. Изготвяне на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Обмен на информация в ЦАИС ЕОП и извън Платформата. Искане и предоставяне на разяснения. Упълномощаване при изготвяне и подаване на офертите. Деклариране на обстоятелства в ЕЕДОП. Попълване на ЕЕДОП от обединения, нови документи за доказване на професионалната компетентност. Лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Деклариране на обстоятелства съгласно чл. 41 от ППЗОП. Посочване на мерки за надеждност. Отстраняване поради неизпълнение на договори за обществени поръчки и деклариране на обстоятелства в тази връзка. Защита на търговската тайна при заявления и оферти по ЗОП.

15.30 – 16.00 Кафе пауза

16.00 – 17.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА” (част 2)
Нови моменти в работа на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Работа на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете, прикачване на заповед за работа на комисията, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Мотивиране на заключенията и констатациите на комисията. Искане за предоставяне на обосновка по чл. 72 от ЗОП. Нови моменти в чл. 112 от ЗОП. Начин на осигуряване на документите преди сключване на договор за обществена поръчка чрез функционалностите на ЦАИС ЕОП. Спазване на принципите за публичност и прозрачност. Поддържане на досие на обществената поръчка. Контрол на изпълнението на обществени поръчки и изисквания на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за оценка на изпълнението.

17.00 – 17.30 НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ В ЦАИС ЕОП

Лектор: Ивайло Стоянов

19.30 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела


ДЕН ВТОРИ – 17 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/


08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”
Изисквания за работа със системата. Регистрация (като възложител) и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Присъединяване на служители и външни експерти към профила на възложителя. Определяне и предоставяне на роли. Възлагане чрез платформата ЦАИС ЕОП – изготвяне и публикуване на електронна обществена поръчка – решение, обявление, документация, обява, решение за промяна, разяснение, ЕЕДОП. Изготвяне в системата на публично състезание с обособени позиции. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Провеждане на процедура на пряко договаряне. Провеждане на обществена поръчка чрез обява. Промени в обществената поръчка съгласно чл. 100 от ЗОП и оповестяване чрез обявление за изменение или допълнителна информация. Спиране и прекратяване на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури. Прекратяване на възлагателните действия при събиране на оферти с обяви и покани до конкретни лица. Оповестяване чрез обявление за възложена поръчка. Терминология, използвана в ЦАИС ЕОП. Сключване на договори за обществени поръчки. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП”
Регистрация в платформата (като стопански субект). Присъединяване на служители и външни експерти към профила на възложителя. Определяне и предоставяне на роли. Как да търсим в системата необходимата информация и обществени поръчки, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, възможности за еквивалентни решения по чл. 50 от ЗОП, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, доказване на съответствието с критериите за подбор за експерти, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса. Въпроси и дискусия.

13.00 – 14.00 Работен обяд в ресторанта на хотела

14.00 – 16.00 ПРАКТИКУМ „РАБОТА НА КОМИСИЯТА В ЦАИС ЕОП”
Определяне на комисията. Заместване и замяна на членове на комисията. Резервни членове, заповед за замяна и декларации от новите членове на комисията. Декриптиране на офертата от председателя. Проверка и оценка на офертите. Оповестяване на работата на комисията. Комуникация с участниците и кандидатите. Специфики при провеждане на договаряне в ЦАИС ЕОП. Прилагане на облекчен ред съгласно чл. 65 от ППЗОП при провеждане на процедури, които съдържат етап на преговори. Одобряване или връщане работата на комисията. Приключване работата на комисията.

Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов


20.00 Работна вечеря с програма в ресторанта на хотела


ДЕН ТРЕТИ – 18 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК/


08.00 – 09.30 Закуска

09.30 – 11.00 Обобщение на обучителните сесии. Преглед на на указанията и инструкциите на АОП.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Въпроси и дискусия

Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.00 Закриване на събитието и обяд

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

View Organizer Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.