+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Имате възможност да сравните с работния си календар и да планувате подходящи дати за обучение, като може да ги запишете в персоналния си календар.
Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Двудневен ЗОП+ Уебинар: ПРОМЕНИТЕ В ЗОП – ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНИ ПОРЪЧКИ

16 май @ 9:00 17 май @ 13:30

240лв. с ДДС

Уебинар в Zoom

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

ПРОМЕНИТЕ В ЗОП ВЕЧЕ СА ТУК И СПАЗВАНЕТО ИМ ПОРАЖДА РЕДИЦА ВЪПРОСИ!

 • Как да прилагаме НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП?
 • Какво трябва да променим във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА?
 • Как да не допуснем САНКЦИИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ?
 • Как да бъдем ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?

Отговорите на тези и други въпроси ще научите на нашето ДВУДНЕВНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 16-17 МАЙ 2024 г. чрез платформата ZOOM.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн и директно от експерти, анализирали и участвали пряко в приемането на измененията.

Единствено на нашето обучение чрез нашата ЗОП+ МЕТОДИКА ще получите практически знания и умения относно прилагането на закона през призмата на реалното възлагане и участие в обществени поръчки, вкл. и чрез анализ на относимите национални и европейски актове и съдебната практика.

Единствено Ние ще Ви разясним как най-ефективно да внедрите НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА във Вашата организация и практика – бързо, лесно и без нарушения.

Очакваме ви!

Местата се изчерпват бързо, заявете участие в уебинара сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов, юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител. Лекторът има над 100 електронни поръчки в ЦАИС ЕОП и над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2024

 • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ;
 • Изменения при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА, включително за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИТЕ;
 • Промени относно ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУБЛИЧНОСТ;
 • Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ, приложимост, промени в план графика за 2024 г.;
 • Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕ нНА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА;
 • НОВИТЕ Е-ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в РОП и ОВ на ЕС;
 • Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения в правилата за ОБОСНОВКА ПРИ НИСКИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, национална и европейска съдебна практика (ключови решения на Съда на ЕС и ВАС), изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
 • НОВИЯТ ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ – УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ;
 • НОВ КОНТРОЛ НА АОП и контрол от НАБЛЮДАТЕЛИ;
 • Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави по ЗОП и УВЕЛИЧЕНИЕ НА ГЛОБИТЕ;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки, промени и публикуване на вътрешните правила;
 • Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г.;
 • Нови задължения по ДОПК за УВЕДОМЯВАНЕ НА НАП и Агенция “Митници”, в сила от 3.5.2024 г.
 • Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им!


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА на таксата за участие е в размер на 240 лева с ДДС за един участник.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за преминато обучение по актуалните изменения в ЗОП съгласно по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

Участниците следва да разполагат с персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. По-долу може да намерите и необходимата информация как да посетите уебинара. 

Всеки участник може да зададе предварително въпроси, като отговор ще получи на самото обучение! 

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАР

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 16 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА” (ЧАСТ I)

ПРОМЕНИ В ЗОП от ОКТОМВРИ 2023 г. – Експертен коментар на промените и практическите аспекти на прилагането им. Поетапно влизане в сила и ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар. IN-HOUSE ПОРЪЧКИ – ограничение при превъзлагането, предвидени изисквания за оповестяване и глоби. Промени в СТОЙНОСТНИТЕ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Ключови промени относно ОПРАВОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, заместване и управленска отговорност.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Задължителни ЕКО ИЗИСКВАНИЯ при доставките и услугите. Нови изисквания при ПОРЪЧКИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и други. Новият предварителен контрол за законосъобразност, който възложителите следва да осигуряват – работа на комисията, приемане или връщане на доклада на помощния орган. Участие на наблюдатели на Министерство на финансите в обществени поръчки.

Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

ДЕН ВТОРИ – 17 МАЙ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 МОДУЛ “АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА” (ЧАСТ II)

Съществени изменения относно установяването на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, практика на СЕС, изисквания в указанията и действията на комисията по чл. 103 от ЗОП. Отразяване на промените в нормативната уредба в документациите, указанията за подаване на оферти и проектите на договори за обществени поръчки. Задължителни образци на договори. Отворени данни. Изменения в чл. 100 от ЗОП относно ОПОВЕСТЯВАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ПРОЦЕДУРАТА, отпадане на обявлението за изменение или допълнителна информация. Промени в приложимите изисквания относно ФОРМАТА НА ГАРАНЦИИТЕ и обезпечаване на аванса. Възлагане на договора и предоставяне на гаранцията за изпълнение в случаите по чл. 114 от ЗОП. Нови моменти в РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Нови моменти при правилата на ЗОП за изменение на договори за обществени поръчки и промени в МЕТОДИКАТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ съгласно ПМС № 275 от 13 декември 2023 г. Отражение на нормативните промени за електронното възлагане върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00

НОВИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Промени в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК. Нови административно-наказателните състави и УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБИТЕ.

Нови ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОПК ЗА УВЕДОМЯВАНЕ на органите на приходната администрация, в сила от 3.5.2024 г. Други изменения.

13.00 Въпросни и отговори

13.30 Закриване на събитието

Лектори: Ивайло Стоянов и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Уебинар в zoom.us

ON LINE
+359 882 653 036
View Venue Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.