+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Двудневен семинар: АКТУАЛНИ ПРАВИЛА И ПРАКТИКА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП. Управление, контрол и ефективност на електронните обществени поръчките. Прилагане на Регламента за санкциите. Ключова юриспруденция на ВАС и Съда на ЕС

1 юни 2023 @ 9:00 2 юни 2023 @ 13:30

360лв. без ДДС
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е sredets3th.jpg

Хотел “ЦЕНТРАЛ”★★★★
гр. София, бул. „Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/
Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Обучителната ни програма по ефективно възлагане и участие в електронни поръчки и работа в платформата ЦАИС ЕОП продължава с ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 1-2 ЮНИ 2023 г. в предлагащия удобна локация и отличен бизнес комфорт хотел „Централ“ в центъра на София.

На това обучение, с помощта на нашите опитни и компетентни лектори, всички участници ще имат на разположение оптимална професионална среда за комуникация, обмен на най-актуална информация, поделяне на полезен опит и трансфер на ключови знания и умения, чрез която да получат всичко необходимо за успешната работа по ЗОП.

Освен на ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП и ППЗОП, на това обучение ще се обърне специално внимание и на актуалната практика на СЕС, КЗК и ВАС с акцент върху електронните поръчки, финансовите корекции, третите лица, мерките за надеждност, методиките за оценка и критериите за подбор. Специално внимание ще се обърне и на особеностите при прилагане на правилата на Регламента за санкциите.

В същинската част за пръв път ще се коментира през призмата на цикъла на обществените поръчки и новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г. Чрез този модул на обучението, физическите лица, ангажирани във възлагателния процес – председатели и членове на оценителни комисии, включително и външни експерти, ще могат да навлязат в тънкостите и актуалните моменти при регламентирането на вътрешното подаване на сигнали и на последващите подаването на сигнала действия, ще се научат как да извършват анализ на практиката по прилагането на новия закон и при необходимост, как да актуализират правилата в приложимите случаи.

Посредством нашата сертифицирана ЗОП ПЛЮС МЕТОДИКА® за достъпно и практически ориентирано обучение знанията и уменията за електронните поръчки стават достижима цел за всеки ангажиран с материята на управлението и контрола на обществените поръчки.

На обучението заедно ще работим за усъвършенстване на Вашата професионална компетентност.

Очакваме ви!

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Training-1024x741.jpg

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (помощник лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.

  * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация (по Zoom) с лектора Ивайло Стоянов!
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е StoyanovWebinar.png

АКЦЕНТИ НА СЪБИТИЕТО


АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ЗОП 2023

 • Електронни обществени поръчки и приложима нормативна уредба. Прилагане на Регламента за санкциите /Регламент (ЕС) №833/2014/;
 • Практика на Съда на европейския съюз – принцип на пропорционалност, процедури на договаряне, обосновки и др.;
 • Практика на КЗК и ВАС по важни аспекти на възлагателния процес, участието в обществени поръчки и др.;
 • Модул за възложители: Важни аспекти от възлагателния процес. Отражение на нормативните изисквания във вътрешните правила, важни аспекти на възлагателния процес, работа на комисията.
 • Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор;
 • Документи по чл. 112 от ЗОП;
 • Контрол и оценка на изпълнението на поръчката. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите.
 • Контрол на обществените поръчки през призмата на ЗЗЛПСПОИН.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е office-collaboration-1024x683.jpg

ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

НОВО!!! Списание „ЗОП ПЛЮС“ допуска плащане на таксата и СЛЕД провеждане на обучението – важи за бюджетни организации, с цел ефективното разходване на публичните средства от възложителите.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е TrainingHands1.jpg

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 1 ЮНИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 МОДУЛ „АКТУАЛНИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА”

Умни обществени поръчки и често допускани грешки. Актуални моменти в ЗОП и практиката по неговото прилагане. Нормативна уредба относно електронните обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Актуална и важна съдебна практика на СЕС, КЗК и ВАС по отношение на обществени поръчки и финансови корекции. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки и правилата за документооборота. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Обмен на информация. Особености при прилагане на Регламент (ЕС) №833/2014.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Етапи на прогнозиране и планиране на поръчките. Възможни сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

13.00 – 14.00   Работен обяд

14.00 – 15.30   Eтапи на обявяване и възлагане на поръчките. Работа на комисията. Проверка на работен ЕЕДОП – задължени лица, деклариране на изискванията за отстраняване и критериите за подбор. Възможни сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

ДЕН ВТОРИ – 2 ЮНИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 Преддоговорни отношения. Документи по чл. 112 от ЗОП. Мерки за надеждност на този етап. Отказ от сключване на договор. Договор с класирания на второ място. Възможни сигнали по ЗЗЛПСПОИН, споделено от практиката.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Етапи на контрол и оценка на изпълнението. Изменение на договорите за обществени поръчки. Индексация на договорите. Сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

13.00 Въпроси и отговори. 

13.30 Закриване на събитието.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Snimka_str26.jpeg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Хотел „Централ“

бул. „Христо Ботев“ 52
София, 1000 България
+ Google Map
+359 894 590 004
View Място Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 2 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!