+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

* ТЪРСЕНЕ НА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ * ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ * РАБОТА С ЦАИС ЕОП *

Уебинар в zoom.us
5 юни, 2020 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Вторият етап от поетапното преминаване към изцяло дигитални обществени поръчки в платформата ЦАИС ЕОП предстои да започне само месец след края на извънредното положение и тази дигитална трансформация ще постави на редица изпитания не само възложителите, но и всички потенциални изпълнители на договори по ЗОП. За да подпомогнем срещата между тях, организираме и пореден ЕДНОДНЕВЕН ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР предназначен специално за участници в процедури по закона.

В рамките на уебинара заедно ще преминем през най-важните теми при електронните поръчки, които трябва да бъдат разбрани от всеки практик по ЗОП – от АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП, през основните функционалности на платформата ЦАИС ЕОП, до работещите решения за постигане на майсторство при преодоляване на всички текущи предизвикателства. Всичко това с много практически съвети, насоки и препоръки, за да може лесно да изградите необходимите правни и дигитални знания и компетентности за едно наистина печелившо участие в процедурите по закона.

За да можем да сме максимално полезни, отново ще насърчим и подпомогнем всички участници да бъдат активни и да регистрират собствени профили в тестовата версия на ЦАИС ЕОП, за да могат да подадат оферти по изготвените от лектора обществени поръчки. Правейки заедно онази важна крачка към истинския професионализъм в дигиталната работа по ЗОП!

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

Очакваме Ви!

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

СВАЛИ УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 180 лева без ДДС за един участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството.
Въпроси в Уебинара се задават чрез чат функцията.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

СВАЛИ УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Приложими законови изисквания за електронни обществени поръчки. Нови моменти в ЗОП и ППЗОП.

Регистрация в системата. Управление на профила на организацията в ЦАИС ЕОП.

Определяне на служители за работа със системата.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Участие в обществена поръчка от страна на стопански субект и подаване на оферта Възможности за участие в поръчка. Искане за разяснение и комуникация с възложителя. Декриптиране на оферти. Подаване/оттегляне на оферта през системата. Подаване на мостри.

13.00 – 14.00 Почивка

14.00 – 15.30 Разглеждане и оценка на подадените оферти. Комуникация. Преглед на подадените заявления/оферти. Подаване на нови документи. Допускане до отваряне на ценовите предложения.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.00 Декриптиране, отваряне и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници. Приключване и избор на изпълнител. Решение на възложителя и приключване на работата по поръчката в системата.

Въпроси и отговори

Ивайло Стоянов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

error: Content is protected !!
Share This