+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

* КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКА
С ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“ *

Уебинар в zoom.us
28-29 май, 2020 г.

Уважаеми колеги, скъпи приятели,

За да осигурим максимално добри възможности на експертите по обществени поръчки в подготовката за прехода към задължително възлагане на електронни поръчки в платформата ЦАИС ЕОП, в своята онлайн обучителна програма включваме и специализиран ДВУДНЕВЕН ЗОП ПЛЮС УЕБИНАР.

Макар и от дистанция, модерните технологии ще ни дадат възможност заедно да навлезем в дълбините на дигиталната работа по ЗОП. Изграждайки както правни, така и технически знания и компетентности за ефективна и успешна работата с платформата ЦАИС ЕОП.

Сред акцентите на подробното онлайн обучение ще включим не само най-важните моменти относно АКТУАЛНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ЗОП и ППЗОП и справянето с основните функционалности на ЦАИС ЕОП, но и работещи решения за постигане на майсторство при използване на електронната платформа. Практическите ползи за всеки практик по ЗОП ще увеличим и с разглеждане на предизвикателствата, възникващи при възлагане на обществени поръчки съобразно правилата на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено от Народното събрание.

Ще останем верни на себе си и в това, че отново ще насърчим и подпомогнем всички участници да бъдат активни и да регистрират собствени профили в тестовата версия на ЦАИС ЕОП, за да могат да подадат оферти по изготвените от лектора обществени поръчки. С което да постигнем нашата цел след този курс участниците да са овладели тайните на е-поръчките и да имат всички основания да се нарекат дигитални експерти по ЗОП!

Обучението е подходящо както за напреднали, така и за начинаещи в електронното възлагане и участие в обществени поръчки, и може да бъде полезно за всички, без значение от техния опит и квалификация.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА!

* По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо!

СВАЛИ УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ЛЕКТОР – ЕКСПЕРТ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП

  • Ивайло Стоянов, юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП). Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” на АОП, вътрешен одитор в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и др.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ

СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 220 лева без ДДС за един участник.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване.

Технически изисквания за участие в обучението:
Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството.
Въпроси в Уебинара се задават чрез чат функцията.

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен до 50, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките. Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

СВАЛИ УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

tel: 0879 279 180, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ДЕН ПЪРВИ – 28 МАЙ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 Приложими законови изисквания за електронни обществени поръчки. Нови моменти в ЗОП и ППЗОП.

Регистрация в системата. Управление на профила на организацията в ЦАИС ЕОП.

Определяне на длъжностните лица за работа със системата. Подготовка на обществена поръчка от страна на възложител

Параметри, изисквания за подбор, техническо предложение, ценово предложение, график на поръчката, екип на възложителя, лице за контакт, обявления и решения.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Участие в обществена поръчка от страна на стопански субект и подаване на оферта Възможности за участие в поръчка. Искане за разяснение и комуникация с възложителя. Декриптиране на оферти. Подаване/оттегляне на оферта през системата.

13.00 – 14.00 Почивка

14.00 – 15.30 Разглеждане и оценка на подадените оферти. Комуникация с участниците. Преглед на подадените заявления/оферти. Подаване на нови документи. Допускане до отваряне на ценовите предложения.

15.30 – 16.00 Почивка

16.00 – 17.00 Декриптиране, отваряне и оценка на ценовите предложения на допуснатите участници. Приключване и избор на изпълнител. Решение на възложителя и приключване на работата по поръчката в системата. Досие на обществената поръчка.

Въпроси и отговори

Ивайло Стоянов

ДЕН ВТОРИ – 29 МАЙ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „НОРМАТИВНА УРЕДБА – ПРАВИЛАТА В ДЕЙСТВИЕ” (част 1)

Последни промени и актуални нормативни текстове в Закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане. Решения на реалните предизвикателства и ситуации от практиката.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 АПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ „НОРМАТИВНА УРЕДБА – ПРАВИЛАТА В ДЕЙСТВИЕ” (част 2)

Специфики при прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., в случаите на възлагане на обществени поръчки. Методически указания на Агенцията по обществените поръчки.

Ивайло Стоянов

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Share This