+359 882 653 036; +359 700 20 680 seminars@zopplus.com

За нас

Кои сме ние

 

Списание „ЗОП ПЛЮС“ е професионална медия и консултантска организация, която вече седем години предоставя на своите клиенти и абонати широк спектър от услуги по подпомагане управлението на процесите по възлагане на обществени поръчки.

01. Издания

Специализирано списание“ЗОП+“ водещо периодично издание в областа на обществените поръчки.

Библиотека ЗОП+ – сборници и справочни издания.

02. Комплексни консултации

Консултанстка и правна помощ в областа на Обществените поръчки.

Виртуален ЗОП+ асистент по е-поръчки в ЦАИС ЕОП

03. Обучения

Специализирани обучения – семинари и вебинари за практическа знания и умения по електронни обществени поръчки. 

Тематични акценти за възложители и за участници в процедури по ЗОП

Нашите лектори

Ивайло Стоянов

Ивайло Стоянов

юрист, гл. секретар на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП)

Лекторът е правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ и процесуален представител на СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава дългогодишен опит в областта на управлението, възлагането и контрола на обществените поръчки. Работил е като началник на Отдел „Предварителен контрол” и Отдел „Предварителен контрол на договаряния без обявление” на Агенцията по обществени поръчки, вътрешен одитор в АДВФК и МРРБ, ръководител на вътрешния одит на „ВиК” ЕАД – София и други. Преподавател по обществени поръчки в Института по публична администрация, Школата по публични финанси и др. Автор на множество публикации в областта на обществените поръчки.

Йордан Халаджов

Йордан Халаджов

Зам. Председател на УС на НСЕОП.

Притежава магистърска степен по публична администрация. Към момента е началник на отдел “Правно-нормативно обслужване, проекти, програми и обществени поръчки”, дирекция “Административно информационно и правно обслужване”

Има опит в Министерство на труда и социалната политика – УО на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 като държавен експерт в сектор „Техническа верификация”, отдел “Верификация”, главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”, както и опит в Агенция по обществени поръчки като главен експерт в отдел “Предварителен контрол”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”. Вписан в списъка на външни експерти към АОП по чл. 229, ал. 1, т. 17 от ЗОП.

Доказан успех

Цифрите не лъжат

С всяка следваща година списание „ЗОП ПЛЮС” се утвърждава като водеща медия в областта на обществените поръчки и предпочитан избор при правните издания, обучителните събития, консултантската помощ и предоставянето на специализирана информация за професионалистите по ЗОП. Услугите ни и едноименният електронен портал привличат все повече приятели, партньори и съмишленици в разрастващата се общност на "ЗОП ПЛЮС" – десетки хиляди експерти, възложители и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, с които се подкрепяме и осъществяваме полезно сътрудничество.

Проведени обучения: семинари, уебинари и на място

Издадени броеве на специализираното списание ЗОП+

Издадени специализирани материали

Решени практически казуси и отговори на специфични въпроси

Свържете се с нас

+359 882 653 036

Горещ телефон: +359 700 20 680

seminars@zopplus.com

Share This