+359 882 653 036; +359 700 20 680 seminars@zopplus.com

Желаем да участваме в:

Практическо обучение на Списание „ЗОП ПЛЮС“ “УСПЕШЕН ПРЕХОД КЪМ ДИГИТАЛНИ ПОРЪЧКИ”

ПРАКТИКУМ ПО ЕЛЕКТРОННО ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП В ЦАИС ЕОП

*КОГАТО ПРАВНАТА ЕКСПЕРТИЗА ПО ЗОП ВЪРВИ РЪКА ЗА РЪКАС ТЕХНИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С „ЦАИС ЕОП“*

РОСЛИН СЕНТРАЛ ПАРК ХОТЕЛ ****
гр. София, бул. Витоша 106
www.centralparkhotel.bg

16-17 юли, 2020 г.

СТОЙНОСТТА за участие е 280 лева без ДДС за един участник. В цената са включени:

  • Такса за участие;
  • Обяд на първия обучителен ден;
  • Кафе-паузи;
  • Обучителни материали;
  • Удостоверение за преминатото обучение.

Отстъпка за абонати на сп. „ЗОП ПЛЮС“ – 20 лева на организация.

За контакт: 0882 653 036
e-mail: zopplus (at) gmail.com


Талон за заявка

МОЛЯ ВЪВЕДЕТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА:

Share This