+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

От Агенцията по обществени поръчки оповестиха успешното обновяване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).

Както става ясно от съобщението на Портала за обществени поръчки, вече обявеното планирано инсталиране на нова версия на продукционната среда на ЦАИС ЕОП, е било извършено на 2 май 2020 г.

В анонса си от ресорната институция уведомяват, че с планираното обновяване са подкрепени и усъвършенствани част от вече познатите функционалностите на системата свързани с:

  • осигуряване възможност за възложителите да достъпят информация за формули към методики за оценка в ЦАИС ЕОП чрез бутон в секция „Настройки на етапа“;
  • предоставяне на възможност да се създадат повече от един въпроса от тип ЕЕДОП при техниките за възлагане – Динамична система за покупки и Квалификационна система;
  • подобряване функционалността на анонимизация при конкурса за проект, като на публичната страница не се визуализират кандидатите/участниците;
  • оптимизиране на процеса по регистрация на стопанските субекти и др.

В заключение, от АОП потвърждават ангажимента си да предоставят информация и указания относно работата със системата.

Източник: АОП

Share This