+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

3-дневен ЗОП+ УЕБИНАР: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА УСПЕХ – АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Семинар в ZOOM.us
Уебинар в zoom.us

ОСНОВНИ МОМЕНТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ И ОТНОСИМА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП

16 ноември 2022 @ 9:00 18 ноември 2022 @ 13:30

360лв. с ДДС

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®
СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015


Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Вече десета година сме верни на мисията да подпомагаме професионалното развитие на експертите в областта на обществените поръчки. Ръководени от желанието постоянно да развиваме и усъвършенстваме предоставяните от нас обучителни услуги, съгласно сертифицираната ни обучителна система, ние от Списание ЗОП ПЛЮС подготвихме нов формат на онлайн семинар, предвиждащ активно участие на обучаемите чрез серия от въпроси и отговори, фокусирани върху постигането на оптимална комбинация от технология на дигитална работа в ЦАИС ЕОП и правна компетентност – именно такова събитие ще се проведе онлайн на 16-18 НОЕМВРИ 2022 г.

В нашите специално подготвени практически модули е предвидено заедно да извървим процедурния път през отделните етапи на процеса от всички гледни точки. Така обучаващите се имат възможност да подобрят както техническите си умения за работа в ЦАИС ЕОП, така и експертната си компетентност за работа със ЗОП (чрез практически казуси, въпроси и отговори, и актуална съдебна практика по съответния етап от възлагателния цикъл).

В обучението са предвидени и модули, посветени на новите моменти в ЗАНН, административнонаказателната отговорност по ЗОП и ППЗОП, актуална съдебна практика на ВАС, КЗК, административните съдилища и много други важни аспекти на процеса. Отделили сме специално място и за последните решения от 2022 г. на СЪДА НА ЕС, които промениха цялостно концепцията за налагане на финансови корекции и съответно практиката на управляващите органи и на контролните институции.

Специален акцент ще бъдат и актуалните теми за индексиране на договорите за обществени поръчки и прилагането на най-новите изисквания на Регламент №833/2014 г., в сила от 2022 г.

Очакваме Ви!По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ С ОПИТ ПО ЗОП, ЗАНН и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП


Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е image1-1024x683.jpg
 • Ивайло Стоянов, юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Йордан Халаджов, председател на УС на Националното сдружение на експертите по обществени поръчки, експерт по обществени поръчки с практически опит на централно и местно ниво, и над 100 електронни поръчки в тестовата версия на ЦАИС ЕОП.
 • Любка Петрова, съдия във Върховен административен съд.

ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева с ДДС за един участник.

Обучителната част е с продължителност от 15 (петнадесет) учебни часа.

Всеки участник ще получи удостоверение за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни заявка за участие по-долу.

Технически изисквания за участие в обучението:
– Персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
– Работеща аудио система на устройството.

Всеки участник може да зададе предварително въпроси,
като отговор ще получи на самото обучение!

По технически съображения броят на участниците за всяко онлайн обучение е ограничен, като регистрацията ще се извършва по реда на получаване на заявките.

Местата се изчерпват бързо, заявете участие сега!

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Необходимата информация как да посетите уебинара може да видите по-долу.

УКАЗАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Tel: +359 882 653 036, E-mail: zopplus@gmail.com, Web: www.zopplus.com


ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО


ДЕН ПЪРВИ – 16 НОЕМВРИ /СРЯДА/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 АКТУАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРАКТИКА – Нормативна динамика в областта на обществените поръчки и електронното възлагане. Актуални въпроси по прилагане на правилата на ЗОП и ППЗОП, относими към прогнозирането и планирането, а и към цялостния възлагателен цикъл.

 • Практически казус по прилагане на Методиката за индексиране на цени по договори за обществени поръчки, приета от МС

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ И ОТНОСИМА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП

Специфични аспекти на възлагателния процес – прилагане на изискванията по Регламент №833/2014 г.

Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

ДЕН ВТОРИ – 17 НОЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.30 – 11.00 КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ И ОТНОСИМА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП

“АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАНН” (част първа)

Административнонаказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в  ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Актуална съдебна практика.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ И ОТНОСИМА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП

“АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В  ЗАНН” (част втора)

Административнонаказателна отговорност по ЗОП във връзка с новите моменти в  ЗАНН. Дефиниция на понятието „маловажен случай“. Състави и нарушения. Казуси и актуална съдебна практика.

Лектор: Любка Петрова, съдия във ВАС

13.00 – 13.30 Почивка

13.30 – 15.00 КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ И ОТНОСИМА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП

Модул „Прогнозиране и планиране”

 • Действия по прогнозиране и планиране в ЦАИС ЕОП – Нормативни изисквания за електронното възлагане и вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки. Планиране и прогнозиране – график на обществените поръчки. Пазарни проучвания и консултации. Определяне на задълженията на длъжностните лица и ролите в Платформата. Досие на обществената поръчка. Изисквания за работа със системата. Регистрация и организация на работата и отговорностите на длъжностните лица и членовете на комисиите в платформата. Модули на Платформата. Определяне и предоставяне на роли.

Модул „Подготовка на възлагателната процедура”

 • Действия по подготовка на възлагателната процедура в ЦАИС ЕОП – Изготвяне и обявяване на публично състезание с обособени позиции в Платформата. Специфика при работа с обособените позиции в ЦАИС ЕОП. Обявяване на процедурата. Промени в процедурите и оповестяване чрез решение и обявление за изменение или допълнителна информация. Обжалване и спиране на обществени поръчки в ЦАИС ЕОП. Законови хипотези, водещи до спиране или прекратяване на процедури – решения за прекратяване – мотиви. Трудности при работа с ЦАИС ЕОП и начини за разрешаването им.
 • Практически казус по възлагане с обособени позиции – относима нормативна уредба и актуална съдебна практика.

15.00 – 15.30 Въпроси и отговори.

Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

ДЕН ТРЕТИ – 18 НОЕМВРИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 КЛЮЧОВИ МОМЕНТИ, ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ И ОТНОСИМА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО КЛЮЧОВИТЕ ЕТАПИ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ПЛАТФОРМАТА ЦАИС ЕОП

Модул „Процедурни изисквания и действия по подаване на оферта”

 • Действия по подаване на оферта в Платформата ЦАИС ЕОПИзготвяне, подписване и подаване на заявления и оферти в ЦАИС ЕОП. Действия при непланирано прекъсване на ЦАИС ЕОП. Декриптиране на офертите – периоди на декриптиране. Комуникация с възложителя. Длъжностни лица за контакт – деловодители – възложители/стопански субекти/изпълнители. Подаване на оферти от профил на упълномощено лице. Подаване на оферти от обединения. Възможни начини за упълномощаване и представителна власт на упълномощеното лице. Как да търсим в системата необходимата информация, как да получаваме съобщения за стартирани обществени поръчки – организация на работата по участие. Упълномощаване на лица да изготвят и подават офертата чрез ЦАИС ЕОП. Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП – искане и предоставяне на разяснение, декриптиране на оферта в работното поле, оттегляне на оферта, действия при изгубване на ключа. Попълване на еЕЕДОП в Платформата, в т.ч. и от обединения. Изисквания за работа с КЕП, подписване на офертата с КЕП. Практическа симулация на работа с ЦАИС ЕОП – преглед на документите по обществената поръчка и подаване на оферта чрез Платформата, повишено внимание по отделни елементи на изискванията и условията по поръчката, искане на разяснения чрез системата, предоставяне на допълнителни документи и разяснения, електронна кореспонденция между страните. Декриптиране на заявлението и офертата, период на отключване и други ключови моменти от процеса.
 • Практически казус по подаване на оферта и прилагане на изискванията на възложителя – уредба и съдебна практика.

11.00 – 11.30 Почивка

11.30 – 13.00 Модул „Провеждане на процедурата и действия на оценителната комисия”

 • Действия по възлагане в платформата ЦАИС ЕОПРабота на комисията в ЦАИС ЕОП, определяне на членовете на комисията – заповед за работа, декларации по чл. 103 от ЗОП, изготвяне на протоколи и доклад. Заместване и замяна на членове на комисията – резервни членове, действия от председателя. Проверка и оценка на офертите. Мотивиране на констатациите на комисията. Искане за предоставяне на разяснения или обосновка. Принципът за пропорционалност в работата на комисията. Оповестяване на работата на комисията и комуникация с участниците. Приключване работата на комисията. Одобряване или връщане работата на комисията. Обжалване и връщане на работата на комисията. Предоставяне на документи по чл. 112 от ЗОП и сключване на договор в ЦАИС ЕОП, чрез Модул „Договори“. Промяна на договорите за обществени поръчки. Основания за промяна по чл. 116 от ЗОП. Оповестяване на измененията при договори за обществена поръчка.
 • Практически казус от работата на оценителната комисия – действия на комисията (уредба и съдебна практика).

13.00 Въпроси и отговори

Лектори: Ивайло Стоянов и Йордан Халаджов

13.30 Закриване на събитието

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

ИЗВЕСТИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Списание ЗОП ПЛЮС

+359 882 653 036

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 3 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!