+359 882 653 036; +359 700 20 680 office@zopplus.com

Сравнете с работния си календар и планувайте подходящи дати за обучение
Зарежда Събития

« Всички Събития

 • Това събитие е минало събитие.

Двудневно практическо обучение: ПРОМЕНИ В ЗОП 2023 – Нови стойностни прагове * Упълномощаване * Еко изисквания и транспорт * Необичайно ниски цени * Договаряне * Нови форми на контрол * Административни наказания

19 октомври 2023 @ 9:00 20 октомври 2023 @ 13:30

360лв. без ДДС

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е sredets3th.jpg

Хотел “ЦЕНТРАЛ”★★★★
гр. София, бул. „Христо Ботев” №52

http://central-hotel.com/
Уважаеми колеги, скъпи приятели,

Станете част от законотворческия процес по приемане на измененията в ЗОП, във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост. Запознайте се с новите законови изисквания и разпоредби директно от експерти, анализирали и участвали пряко в процеса. Единствено на нашето обучение, както и на страниците на Списание „ЗОП ПЛЮС” ще получите практическа информация по правоприлагането и новите моменти в закона през призмата на националните и европейските актове и съдебната практика. Ще Ви запознаем с нашите предложения, които бяха приети от депутатите. Ще Ви разясним как да внедрите измененията на закона във Вашата организация и практика – бързо, лесно и без сътресения.

 • Как да прилагаме НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗОП?
 • Какво трябва да променим във ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА, за да съобразим промените в ЗОП?
 • Как да не допуснем САНКЦИИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ за обществени поръчки?
 • Как да бъдем ТОП ЕКСПЕРТИ по обществени поръчки?
 • Как да УЧАСТВАМЕ УСПЕШНО в обществени поръчки?

Отговорите на тези въпроси ще научите на нашето ДВУДНЕВНО ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ, което ще се проведе на 19-20 ОКТОМВРИ 2023 г. в предлагащия уникална комбинация от удобна локация и бизнес комфорт хотел „Централ” в центъра на София.

СПИСАНИЕ „ЗОП ПЛЮС” е ЕДИНСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, която предостави ЦЯЛОСТНО СТАНОВИЩЕ и МОТИВИРАНИ ПРИЛОЖЕНИЯ по обединения проект ЗИДЗОП! (виж повече ТУК) Единствени в България ние предлагаме и обучение, на което нашите опитни и компетентни лектори, ще Ви представят АНАЛИТИЧЕН ЦЯЛОСТЕН ПОГЛЕД върху ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛОЖЕНИЕ на НОВИТЕ и ВЕЧЕ ДЕЙСТВАЩИТЕ КЛЮЧОВИ РАЗПОРЕДБИ на ЗОП!

Очакваме ви!

ЛЕКТОРИ – ЕКСПЕРТИ по ЗОП и ЕЛЕКТРОННИ ПОРЪЧКИ в ЦАИС ЕОП с НАД 100 ПОРЪЧКИ В ТЕСТОВАТА ВЕРСИЯ НА ПЛАТФОРМАТА

 • Ивайло Стоянов (онлайн лектор*), юрист, правен консултант на Списание „ЗОП ПЛЮС“ с дългогодишен опит като експерт, лектор, процесуален представител с над 100 публикации в областта на обществените поръчки.
 • Антони Нешев (помощник лектор и модератор), юрисконсулт в Списание „ЗОП ПЛЮС“, експерт по ЗОП с дългогодишен опит във възлагането на обществени поръчки.

  * Всеки участник по време на семинара ще може да проведе персонална онлайн консултация (по Zoom) с лектора Ивайло Стоянов!
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е StoyanovWebinar.png


ТЕМИ НА СЪБИТИЕТО


ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО СА:

НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

 • Нови моменти при изключенията от закона и изискванията за публичност;
 • Нови моменти при възлагането и участието в сектор „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“
 • Ключови промени относно т.нар. IN-HOUSE поръчки;
 • Нови стойностни прагове, приложимост, промени в план графика;
 • Упълномощаване на длъжностните лица с правомощия за възлагане, заместване, управленска отговорност;
 • Новите Е-образци за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС;
 • Задължителни Еко изисквания при доставките и услугите;
 • Нови изисквания при поръчките, свързани с транспортни средства, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услуги по събиране на битови отпадъци и други;
 • Съществени изменения при НЕОБИЧАЙНО НИСКИТЕ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, практика на СЕС, изисквания в указанията и действия на комисията;
 • Новият предварителен контрол за законосъобразност;
 • Участие на наблюдатели на Министерство на финансите в обществени поръчки;
 • Отразяване на промените в документациите и договорите за обществени поръчки;
 • Нови моменти по отношение участието в обществени поръчки;
 • Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП и най-важното за НОВИЯ контрол на АОП;
 • Нови изисквания в производството пред КЗК;
 • Нови административно-наказателните състави и увеличение на размера на глобите;
 • Отражение на промените във вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки;
 • Експертен коментар на промените и практическите аспекти от прилагането им;
 • Очаквани промени в Методиката за индексацията на договорите за обществени поръчки.


ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО


СТОЙНОСТТА за участие е в размер на 360 лева без ДДС за един участник.

В цената е включена такса за участие, обяд на първия обучителен ден, кафе-паузи, лекционни материали и др.

ОТСТЪПКИ за АБОНАТИ на Списание “ЗОП ПЛЮС” в размер на 20 лева на организация.

НОВО!!! Списание „ЗОП ПЛЮС“ допуска плащане на таксата и СЛЕД провеждане на обучението – важи за бюджетни организации, с цел ефективното разходване на публичните средства от възложителите.

Всеки участник ще получи удостоверение (сертификат*) за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП за преминато обучение по актуалните изменения в ЗОП.

За да потвърдите участието си, моля изпратете заявка свободен текст на zopplus@gmail.com, съдържаща информация за броя на служителите, име и длъжност, както и данни, необходими за фактура или използвайте електронната ни форма за записване по-долу (бутон „Заявка за участие“).

* Сертификатът се издава, съгласно утвърдената ни система за управление на качество на обученията ISO 9001 ÖHMI EuroCert GmbH, Магдебург, Германия.


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


tel: 0882 653 036, e-mail: zopplus@gmail.com, web: www.zopplus.com

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е TrainingHands1.jpg


ПРОГРАМА


ДЕН ПЪРВИ – 19 ОКТОМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

09.00 – 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 НОВИ МОМЕНТИ В ЗОП 2023

Поетапно ВЛИЗАНЕ В СИЛА и предстоящи ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ. Нови моменти при ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАКОНА и правилата за т.нар “IN-HOUSE” ПОРЪЧКИ. Нови СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ – приложимост, промени в план графика по чл. 26 от ППЗОП, действия по чл. 27 от ППЗОП с оглед недопускане на разделяне. Промени относно УПЪЛНОМОЩАВАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА с правомощия за извършване на възлагателни действия, заместване и управленска отговорност. Задължителни ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при поръчки за доставки и услуги. Нови изисквания при обществените поръчки, свързани с ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, вкл. услугите на обществения пътен транспорт и превоза на пътници, услугите по събиране на битови отпадъци и др. Нови моменти при възлагането и участието в ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СЕКТОР „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“.

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Нови моменти в работата на комисията, отговорности и задължения на председателя и членовете на комисиите. Съществени изменения при правилата за установяване на НЕОБИЧАЙНО БЛАГОПРИЯТНИ ОФЕРТИ по чл. 72 от ЗОП, изготвяне на протокол за необичайно ниска цена и искане на обосновка, съдебна практика и изисквания към комисията – насоки от и за практиката.

13.00 – 14.00 Работен обяд

14.00 – 15.30 Нови моменти при оповестяването на обществените поръчки и договорите по ЗОП, образци на договори, отворени данни. Новите ЕЛЕКТРОННИ ОБРАЗЦИ за оповестяване на информация в Регистъра на обществените поръчки и ОВ на ЕС. Отражение на нормативните промени върху вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки.

ДЕН ВТОРИ – 20 ОКТОМВРИ /ПЕТЪК/

09.30 – 11.00 Експертен коментар на промените и практическите аспекти от правоприлагането им

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 13.00 Нови моменти по отношение УЧАСТИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. Промени по отношение изменението и индексацията на договорите за обществени поръчки за строителство, услуги и доставки. Нови моменти при КОНТРОЛА ПО ЗОП и най-важното за НОВИЯ КОНТРОЛ НА АОП. Сътрудничество между контролните органи. Нови изисквания в ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД КЗК. Нови административно-наказателните състави и УВЕЛИЧЕНИТЕ РАЗМЕРИ НА ГЛОБИТЕ. Други изменения.

13.00 Въпроси и отговори.

13.30 Закриване на събитието.

Лектори: Ивайло Стоянов (онлайн) и Антони Нешев

* Организаторите си запазват правото да извършват промени в програмата и определените лектори.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е CertLogo.png

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ЗОП ПЛЮС®

СЕРТИФИЦИРАНИ СЪГЛАСНО СУК ISO 9001:2015

Хотел „Централ“

бул. „Христо Ботев“ 52
София, 1000 България
+ Google Map
+359 894 590 004
View Място Website

Изберете обучение, подходящо за ВАС

Тук може да разгледате нашите обучения разположени в календара по месеци и да прецените, кое е най-удобно и подходящо за вашите нужди и време. Може да запазите събиието в личните си календари: Google calendar или  ICAl


Отзиви на учасници

С.Д.

Уважаеми дами и господа!

Искам да изразя своята благодарност за професионализма, вложен в семинара. За първи път се включвам в събитията организирани от Вас и останах дълбоко очарована.
С удоволствие ще се включвам и в бъдеще.
Благодаря Ви!
С уважение,
София Диамандиева

София Диамандиева

Ю.Т.

“Дойдох с високи очаквания и въпроси, на които не успявах да намеря отговор въпреки големия си опит по ЗОП. Радвам се, че организацията и лекторите бяха на очаквано високо ниво, както е било и на предишни обучения на Списание “ЗОП ПЛЮС” на които съм участвала. Обмяната на опит и добри практики с компетентни колеги винаги помага!”

Ю.Т.

Д.Д.

“Всичко по провеждане на семинара протече гладко, пролича си, че организаторите имат опит в тази област. Лекторите бяха компетентни и отговориха и на най-сложните въпроси, поставени от участниците. Макар че от скоро работя обществени поръчки, след това обучение се чувствам по-подготвена, завързах и много полезни контакти с по-опитни колеги, до които ще се допитвам и занапред.”

Д.Д.

Т.Ц.

“От години участваме в поръчки по ЗОП и с колегите натрупахме доста опит, който ни помагаше да се измъкваме и от най-сложни ситуации. Преминаването към електронни поръчки обаче наложи да свикваме с много нови методи на работа и имахме нужда от насоки от колеги с повече опит в ЦАИС. Удовлетворени сме, че избрахме обучението на Списание “ЗОП ПЛЮС”, определено ще разчитаме на тяхната помощ и в бъдеще”.

Т.Ц.

И.С.

“От работата ни бяха ангажирали Списание “ЗОП ПЛЮС” за провеждане на обучение на място при нас и всички колеги останаха много доволни, че могат за получат помощ без да е нужно да пътуват и отсъстват от работа. Лекторите бяха на наше разположение и отговориха на всички въпроси, с което много ни помогнаха. Искрено сме благодарни за възможността да преминем такова обучение.”

И.С.

В.И.

“Никога не бях участвала в онлайн обучение и не бях сигурна дали по този начин човек може да научи на практика как да се справям с работата в системата ЦАИС. Ситуацията обаче беше такава, че имах нужда от отговори на много въпроси и това, което прочетох за Списание “ЗОП ПЛЮС” ме убеди да се запиша за уебинара. Бях много приятно изненадана от търпението и професионализма на лектора и останах много доволна. Въпреки че предпочитам обученията на живо, при нужда отново бих се доверила на вашите услуги.”

В.И.

Р.С.

„Организацията беше на високо ниво и получих необходимото съдействие преди и по време на обучението. Лекторите ме впечатлиха с актуалната информация, която представиха, а практическите съвети, които получих от тях много ми помогнаха да мога да се справям и с неочаквани трудности по прилагане на закона. Определено съм доволен от участието си в семинара на Списание “ЗОП ПЛЮС”.

Р.С.

П.П.

“Въпреки дългогодишния ми опит по ЗОП, постоянно изникват казуси, които сякаш ни вкарват в задънена улица. В подобни случаи винаги разчитам на възможността да получа помощ от специалисти с опит, като тези които срещнах в лицето на лекторите на Списание “ЗОП ПЛЮС” и други колеги, с които се запознах на провежданите от тях професионални обучения”.

П.П.

Г.В.

“От скоро работя в областта на обществените поръчки и не бях сигурен дали ще мога да разбера всичко на обучението, но предвид добрите отзиви на колеги реших да опитам и съм много доволен. Информацията беше поднесена по достъпен начин, а лекторите обърнаха внимание на всеки участник и отговориха на въпросите ни на разбираем език. Вече се чувствам по-уверен при изпълнение на задачи по ЗОП. Благодаря ви!”.

Г.В.

М.Т.

“Искам да изкажа своята благодарност за проведеното днес обучение. Беше изключително подробно, ясно и професионално проведено и организирано. В най-висока степен ми допадна практическата насоченост на обучението – това, че се премина през всички етапи – възлагане, подаване на оферти и оценяване, както се демонстрира процеса от страна всички участници. Подобна всеобхватност внася яснота и логическа обвързаност при работа в системата. Аз лично нямах високи очаквания към онлайн обучение, но бях изненадан от продукта който получих. С удоволствие ще се включа в бъдещи обучения организиран от Вас”.

М.Т.

Вече са регистрирани: 2 / ∞

Регистрацията за това обучение приключи!

error: Content is protected !!